Zim/Inz-Zarz/inz/NS: Praktyczne aspekty prawa dla małego przedsiębiorstwa


Program zajęć obejmuje prezentację prawnej definicji MSP, formy organizacyjno-prawne firm z sektora MSP oraz formalno-prawne aspekty założenia małej firmy. Omówimy również obowiązki w zakresie prawa podatkowego i ZUS oraz rozliczanie wynagrodzeń pracowników w małej firmie.

Do pobrania:

[ Prezentacja z zajęć – część 1 ]