Zim/Inz-Zarz/inz: Praktyczne aspekty prawa dla małego przedsiębiorstwa


Program wykładów obejmuje prezentację prawnej definicji MSP, formy organizacyjno-prawne firm z sektora MSP oraz formalno-prawne aspekty założenia małej firmy. Omówimy również obowiązki w zakresie prawa podatkowego i ZUS oraz rozliczanie wynagrodzeń pracowników w małej firmie.

Do pobrania:

[ Prezentacja z zajęć – część 1 ]

[ Prezentacja z zajęć – część 2 ]

[ Prezentacja z zajęć – część 3 ]