Zim/Z/2st: Prowadzenie małej firmy


Celem przedmiotu jest przedstawienie możliwości wykorzystania wybranych metod i technik zarządzania w prowadzeniu firmy na podstawie ćwiczeń w zespołach. Ćwiczenia mają charakter sytuacyjny (kejsowy) i koncentrują się na praktyce zarządzania mikro, małą lub średnią firmą (teoria ograniczona do niezbędnego minimum). W ramach ćwiczeń spotkacie się ze złożonymi sytuacjami związanymi z prowadzeniem firmy; jako menedżerowie będziecie rozwiązywać określone problemy i podejmować konkretne decyzje.

Do pobrania:

[ Slajdy z zajęć – część 1 ]

[ Slajdy z zajęć – część 2 ]

[ Slajdy z zajęć – część 3 ]