Zim/ZIP/ns: Prowadzenie Firmy Produkcyjnej


Charakterystyka przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie możliwości wykorzystania wybranych metod i technik zarządzania w prowadzeniu firmy na podstawie ćwiczeń w zespołach.
Ćwiczenia mają charakter sytuacyjny (kejsowy) i koncentrują się na praktyce zarządzania firmą (teoria ograniczona do niezbędnego minimum).

W ramach ćwiczeń spotkacie się ze złożonymi sytuacjami związanymi z prowadzeniem firmy; jako menedżerowie będziecie rozwiązywać określone problemy i podejmować konkretne decyzje

[Prezentacja na zajęcia]
format: pptx