Polecane strony


Strony zaprzyjaźnionych naukowców:

Prof. dr hab. Wojciech Czakon – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Kozłowski – Uniwersytet Łódzki

Dr Andrzej Marjański – Społeczna Akademia Nauk

Prof. nadzw. dr hab. Bogusz Mikuła – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr inż. Paweł Pietras – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Społeczna Akademia Nauk

Dr Maciej Szczepańczyk – Politechnika Łódzka

Dr inż. Grzegorz Szymański – Politechnika Łódzka

Dr Krzysztof Woźniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Politechnika Łódzka

 

Blogi dla naukowców:

Blog dr hab. Emanuela Kulczyckiego – „Warsztat Badacza Komunikacji”

Blog „Robię habilitację” – porady dla habilitantów

 

Serwisy dla menedżerów:

Encyklopedia Zarządzaniawersja angielska