Osiągnięcia dydaktyczne


.
.


.

.

PUBLIKACJE DYDAKTYCZNE:

Matejun M., Outsourcing, [w:] Szymańska K. (red.), Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 211-239.
[Pobierz publikację]
Chybalski F., Matejun M., Organizacja jako przedmiot badań – od zbierania danych do analizy wyników, [w:] Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 93-151
[Pobierz publikację]

Matejun M., Nowicki M., Organizacja w otoczeniu – od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji, [w:] Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 152-221.
[Pobierz publikację]

Adamik A., Matejun M., Organizacja i jej miejsce w otoczeniu, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 41-84.
[Pobierz publikację]

Lachiewicz S., Matejun M., Ewolucja nauk o zarządzaniu, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 85-141.
[Pobierz publikację]

Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012, 456 s.
[Zapraszam do zakupu książki]

Lachiewicz S., Matejun M., Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, [w:] Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012, s. 13-45.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012, s. 159-206.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Szymańska K., Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP, [w:] Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012, s. 207-253.
[Pobierz publikację]

.
.
.

.

ZAJĘCIA NA STUDIACH I I II STOPNIA:

Rok akademicki 2022/2023

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń projektów seminariów
Program Erasmus Program Erasmus stacjonarne zim Research in management   24    
Program Erasmus Program Erasmus stacjonarne zim Entrepreneurship and small business management   24    
Program Erasmus Program Erasmus stacjonarne zim Human resources management   12    
Grupa kierunków: zarządzanie licencjackie stacjonarne 1 Podstawy działalności biznesowej   18    
Grupa kierunków: zarządzanie licencjackie niestacjonarne 1 Podstawy działalności biznesowej   27    
Grupa kierunków: finanse i rachunkowość licencjackie stacjonarne 1 Wprowadzenie do działalności biznesowej 12      
Grupa kierunków: finanse i rachunkowość licencjackie niestacjonarne 1 Wprowadzenie do działalności biznesowej 8      
Analiza danych inżynierskie stacjonarne 7 Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania 14      
Analiza danych inżynierskie niestacjonarne 7 Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania 8      
Computer Science inżynierskie stacjonarne 5 Basics of entrepreneurship and management 14      
Informatyka inżynierskie stacjonarne 1 Podstawy przedsiębiorczości 10      
Informatyka inżynierskie niestacjonarne 1 Podstawy przedsiębiorczości 6      
Zarządzanie II stopnia magisterskie stacjonarne 1 Ekonomia menedżerska 4      
Zarządzanie II stopnia magisterskie niestacjonarne 1 Ekonomia menedżerska 2      
Geoinformacja II stopnia magisterskie stacjonarne 4 Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania 15      
Razem godzin dydaktycznych: 198, w tym: 93 105 0 0

 

Rok akademicki 2021/2022

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń projektów seminariów
Program Erasmus Program Erasmus stacjonarne zim Research in management   24    
Program Erasmus Program Erasmus stacjonarne let Research in management   24    
Program Erasmus Program Erasmus stacjonarne zim Entrepreneurship and small business management   24    
Grupa kierunków: zarządzanie licencjackie stacjonarne 1 Podstawy działalności biznesowej 12      
Grupa kierunków: zarządzanie licencjackie niestacjonarne 1 Podstawy działalności biznesowej 12 36    
Grupa kierunków: finanse i rachunkowość licencjackie stacjonarne 1 Wprowadzenie do działalności biznesowej 12 5    
Grupa kierunków: finanse i rachunkowość licencjackie niestacjonarne 1 Wprowadzenie do działalności biznesowej 8 6    
Analiza danych inżynierskie stacjonarne 7 Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania 14      
Analiza danych inżynierskie niestacjonarne 7 Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania 8      
Informatyka inżynierskie stacjonarne 1 Podstawy przedsiębiorczości 10      
Informatyka inżynierskie niestacjonarne 1 Podstawy przedsiębiorczości 6      
Wydział Zarządzania II stopnia magisterskie stacjonarne zim Seminarium magisterskie       10
Wydział Zarządzania II stopnia magisterskie stacjonarne let Seminarium magisterskie       15
Razem godzin dydaktycznych: 226, w tym: 82 119 0 25

 

Rok akademicki 2020/2021

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń projektów seminariów
Program Erasmus Program Erasmus stacjonarne zim Strategic innovation management   30    
Grupa kierunków: finanse i rachunkowość licencjackie stacjonarne 1 Wprowadzenie do działalności biznesowej   25    
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami licencjackie niestacjonarne 4 Innowacyjne modele biznesu   16    
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami licencjackie stacjonarne 4 Ścieżki sukcesu i przeciwdziałanie niepowodzeniom gospodarczym małych firm   18    
Zarządzanie licencjackie stacjonarne 5 Pomiar efektywności organizacyjnej   30    
Zarządzanie licencjackie niestacjonarne 5 Pomiar efektywności organizacyjnej   9    
Analiza danych inżynierskie stacjonarne 7 Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania 14      
Informatyka inżynierskie stacjonarne 1 Podstawy przedsiębiorczości 10      
Informatyka inżynierskie niestacjonarne 1 Podstawy przedsiębiorczości 6      
Geoinformacja II stopnia magisterskie stacjonarne 4 Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania 15      
Wydział Zarządzania II stopnia magisterskie stacjonarne let Seminarium magisterskie       9
Razem godzin dydaktycznych: 182, w tym: 45 128 0 9

 

Rok akademicki 2019/2020

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń laboratoriów projektów
Program Erasmus Program Erasmus stacjonarne zim Strategic management   30    
Program Erasmus Program Erasmus stacjonarne zim Performance measurement 10 30    
Zarządzanie II stopnia magisterskie stacjonarne 4 Narzędzia IT w doradztwie biznesowym 25 30    
Analiza danych inżynierskie stacjonarne 7 Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania 14      
Informatyka inżynierskie stacjonarne 1 Podstawy przedsiębiorczości 10      
Geoinformacja II stopnia magisterskie stacjonarne 4 Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania 15      
Informatyka inżynierskie niestacjonarne 1 Podstawy przedsiębiorczości 6      
Razem godzin dydaktycznych: 170, w tym: 80 90 0 0

 

Rok akademicki 2018/2019

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń laboratoriów projektów
Management licencjackie stacjonarne 1 Fundamentals of management 4      
Zarządzanie II stopnia magisterskie stacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   16    
Zarządzanie II stopnia magisterskie niestacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   6    
Zarządzanie II stopnia magisterskie niestacjonarne 3 Prowadzenie małej firmy 6     9
Management licencjackie stacjonarne 4 Fundamentals of research methodology 15 15    
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie stacjonarne 4 Prowadzenie firmy produkcyjnej 15 45    
Inżynieria Zarządzania inżynierskie stacjonarne 5 Praktyczne aspekty prawa dla małego przedsiębiorstwa 15      
Inżynieria Zarządzania inżynierskie niestacjonarne 5 Praktyczne aspekty prawa dla małego przedsiębiorstwa 6      
Razem godzin dydaktycznych: 152, w tym: 61 82 0 9

 

Rok akademicki 2017/2018

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń laboratoriów projektów
Management licencjackie stacjonarne 1 Fundamentals of management 4      
Zarządzanie II stopnia magisterskie stacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   20    
Zarządzanie II stopnia magisterskie niestacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   18    
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie stacjonarne 3 Podejmowanie działalności gospodarczej   60    
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie niestacjonarne 3 Prowadzenie firmy produkcyjnej   20    
Management licencjackie stacjonarne 4 Fundamentals of research methodology 15 15    
Razem godzin dydaktycznych: 152, w tym: 19 133 0 0

 

Rok akademicki 2016/2017

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń laboratoriów projektów
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie stacjonarne 3 Prowadzenie firmy produkcyjnej   90    
Management licencjackie stacjonarne 1 Fundamentals of management 4      
Zarządzanie licencjackie stacjonarne 5 Rachunkowość i systemy podatkowe 15 30    
Zarządzanie II stopnia magisterskie stacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   20    
Zarządzanie II stopnia magisterskie niestacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   18    
Zarządzanie licencjackie (Tomaszów Maz.) stacjonarne 1 Podstawy zarządzania  30 30    
Zarządzanie licencjackie (Tomaszów Maz.) stacjonarne 5 Finanse przedsiębiorstw II  30 30    
Zarządzanie licencjackie (Tomaszów Maz.) stacjonarne 2 Uruchomienie biznesu  15 15    
Zarządzanie licencjackie (Tomaszów Maz.) stacjonarne 6 Rachunkowość podatkowa  10 10    
Zarządzanie licencjackie (Tomaszów Maz.) stacjonarne 4 Podstawy przedsiębiorczości rodzinnej  30 15    
Zarządzanie licencjackie (Tomaszów Maz.) niestacjonarne 1 Podstawy zarządzania  30 30    
Zarządzanie licencjackie (Tomaszów Maz.) niestacjonarne 5 Finanse przedsiębiorstw II  15 15    
Zarządzanie licencjackie (Tomaszów Maz.) niestacjonarne 2 Uruchomienie biznesu  10 10    
Zarządzanie licencjackie (Tomaszów Maz.) niestacjonarne 6 Rachunkowość podatkowa  10 10    
Razem godzin dydaktycznych: 522, w tym: 199 323 0 0
— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —

 

Rok akademicki 2015/2016

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń laboratoriów projektów
Zarządzanie II stopnia magisterskie stacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   20    
Zarządzanie II stopnia magisterskie stacjonarne 3 Zarządzanie rozwojem małej firmy 15 30    
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie stacjonarne 3 Podejmowanie działalności gospodarczej   120    
Zarządzanie II stopnia magisterskie niestacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   18    
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie niestacjonarne 3 Prowadzenie firmy produkcyjnej   20    
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie niestacjonarne 2 Podstawy zarządzania   20    
Razem godzin dydaktycznych: 243, w tym: 15 228 0 0

 

Rok akademicki 2014/2015

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń laboratoriów projektów
Zarządzanie II stopnia magisterskie stacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   16    
Zarządzanie II stopnia magisterskie stacjonarne 3 Prowadzenie małej firmy 15     60
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie stacjonarne 3 Prowadzenie firmy produkcyjnej   90    
Zarządzanie licencjackie niestacjonarne 5 Rachunkowość i systemy podatkowe 10 10    
Zarządzanie licencjackie niestacjonarne 5 Finansowanie i wspomaganie rozwoju MSP     10  
Zarządzanie II stopnia magisterskie niestacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   18    
Zarządzanie II stopnia magisterskie niestacjonarne 3 Prowadzenie małej firmy 9     18
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie niestacjonarne 3 Prowadzenie firmy produkcyjnej   20    
Razem godzin dydaktycznych: 276, w tym: 34 154 10 78

 

Rok akademicki 2013/2014

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń laboratoriów projektów
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie stacjonarne 3 Podejmowanie działalności gospodarczej   90    
Zarządzanie licencjackie stacjonarne 5 Rachunkowość i systemy podatkowe 15 30    
Zarządzanie licencjackie stacjonarne 5 Finansowanie i wspomaganie rozwoju MSP     30  
Zarządzanie II stopnia magisterskie stacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   20    
Zarządzanie II stopnia magisterskie stacjonarne 3 Prowadzenie małej firmy 15     30
Zarządzanie II stopnia magisterskie niestacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   9    
Zarządzanie II stopnia magisterskie niestacjonarne 3 Prowadzenie małej firmy 9     18
Razem godzin dydaktycznych: 266, w tym: 39 149 30 48

 

Rok akademicki 2012/2013

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń laboratoriów projektów
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie stacjonarne 2 Podstawy zarządzania 30 60    
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie stacjonarne 3 Podejmowanie działalności gospodarczej   90    
Zarządzanie licencjackie stacjonarne 5 Rachunkowość i systemy podatkowe 15 30    
Zarządzanie II stopnia magisterskie stacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   24    
Zarządzanie II stopnia magisterskie stacjonarne 3 Prowadzenie małej firmy 15     60
Zarządzanie licencjackie niestacjonarne 5 Rachunkowość i systemy podatkowe 10 10    
Zarządzanie II stopnia magisterskie niestacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   9    
Zarządzanie II stopnia magisterskie niestacjonarne 3 Zarządzanie rozwojem małej firmy 9      
Razem godzin dydaktycznych: 362, w tym: 79 223 0 60

 

Rok akademicki 2011/2012

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń laboratoriów projektów
Zarządzanie licencjackie (Sieradz) stacjonarne 2 Podstawy zarządzania 30 30    
Zarządzanie licencjackie niestacjonarne 2 Podstawy zarządzania 30 30    
W semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 przebywałem na płatnym urlopie dla celów naukowych.        
Razem godzin dydaktycznych: 120, w tym: 60 60 0 0

 

Rok akademicki 2010/2011

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń laboratoriów projektów
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie stacjonarne 3 Prowadzenie firmy produkcyjnej   120    
Zarządzanie licencjackie stacjonarne 1 Podejmowanie działalności gospodarczej   60    
Zarządzanie licencjackie stacjonarne 5 Rachunkowość i systemy podatkowe 15 30    
Zarządzanie licencjackie stacjonarne 5 Finansowanie i wspomaganie rozwoju MSP     30  
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie niestacjonarne 3 Prowadzenie firmy produkcyjnej   10    
Zarządzanie licencjackie niestacjonarne 5 Rachunkowość i systemy podatkowe 10 10    
Zarządzanie licencjackie niestacjonarne 5 Finansowanie i wspomaganie rozwoju MSP     10  
Razem godzin dydaktycznych: 295, w tym: 25 230 40 0

 

Rok akademicki 2009/2010

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń laboratoriów projektów
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie stacjonarne 2 Podstawy zarządzania 30      
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie stacjonarne 3 Prowadzenie firmy produkcyjnej   90    
Zarządzanie licencjackie stacjonarne 1 Podejmowanie działalności gospodarczej   90    
Zarządzanie licencjackie stacjonarne 5 Finansowanie i wspomaganie rozwoju MSP     60  
Zarządzanie II stopnia magisterskie niestacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   21    
Zarządzanie II stopnia magisterskie stacjonarne 1 Koncepcje zarządzania   32    
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie niestacjonarne 3 Podejmowanie działalności gospodarczej   10    
Razem godzin dydaktycznych: 333, w tym: 30 243 60 0

 

Rok akademicki 2008/2009

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń laboratoriów projektów
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie stacjonarne 3 Prowadzenie firmy produkcyjnej   120    
Zarządzanie i Marketing jednolite magisterskie stacjonarne 9 Rachunkowość i systemy podatkowe 15 30    
Zarządzanie i Marketing jednolite magisterskie stacjonarne 9 Finansowanie i wspomaganie rozwoju MSP   30    
Zarządzanie licencjackie stacjonarne 1 Podejmowanie działalności gospodarczej 15 90    
Zarządzanie i Marketing licencjackie stacjonarne 5 Zakładanie i prowadzenie małej firmy 15 30    
Zarządzanie licencjackie (Bełchatów) stacjonarne 4 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem   30    
Zarządzanie licencjackie (Sieradz) stacjonarne 1 Podejmowanie działalności gospodarczej 15 30    
Zarządzanie licencjackie (Sieradz) stacjonarne 4 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 30 30    
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie niestacjonarne 3 Prowadzenie firmy produkcyjnej   10    
Zarządzanie licencjackie niestacjonarne 4 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 10 10    
Zarządzanie i Marketing licencjackie niestacjonarne 5 Zakładanie i prowadzenie małej firmy 8 16    
Zarządzanie licencjackie (Sieradz) niestacjonarne 4 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 10 10    
Zarządzanie i Marketing licencjackie niestacjonarne 5 Zakładanie i prowadzenie małej firmy 8 16    
Razem godzin dydaktycznych: 578, w tym: 126 452 0 0

 

Rok akademicki 2007/2008

Uczelnia Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Sem. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykładów ćwiczeń laboratoriów projektów
Europeistyka licencjackie stacjonarne 2 Podstawy zarządzania   30    
Zarządzanie i Marketing jednolite magisterskie stacjonarne 3 Podstawy zarządzania   60    
Zarządzanie i Marketing jednolite magisterskie stacjonarne 9 Praktyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem   30    
Zarządzanie i Marketing jednolite magisterskie stacjonarne 9 Praktyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem 6     6
Zarządzanie licencjackie stacjonarne 1 Podejmowanie działalności gospodarczej 15 60    
Zarządzanie i Marketing licencjackie stacjonarne 5 Zakładanie i prowadzenie małej firmy 15 30    
Zarządzanie licencjackie (Sieradz) stacjonarne 1 Podejmowanie działalności gospodarczej 15 30    
Zarządzanie licencjackie (Bełchatów) stacjonarne 1 Podejmowanie działalności gospodarczej 15 30    
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji inżynierskie niestacjonarne 3 Podstawy zarządzania   20    
Zarządzanie licencjackie niestacjonarne 1 Podejmowanie działalności gospodarczej 10 10    
Zarządzanie i Marketing licencjackie niestacjonarne 5 Zakładanie i prowadzenie małej firmy 8 16    
Zarządzanie licencjackie (Bełchatów) niestacjonarne 1 Podejmowanie działalności gospodarczej 10 10    
Zarządzanie licencjackie (Bełchatów) niestacjonarne 2 Podstawy zarządzania 30 30    
Zarządzanie i Marketing licencjackie (Bełchatów) niestacjonarne 5 Zakładanie i prowadzenie małej firmy 8 16    
Zarządzanie licencjackie (Sieradz) niestacjonarne 1 Podejmowanie działalności gospodarczej 10 10    
Zarządzanie i Marketing licencjackie (Sieradz) niestacjonarne 5 Zakładanie i prowadzenie małej firmy 8 16    
Technologia Chemiczna inżynierskie niestacjonarne 6 Zarządzanie i ekonomika w przedsiębiorstwie 8      
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  jednolite magisterskie stacjonarne 4 Zasady prowadzenia działalności gospodarczej 30      
Inżynieria Środowiska inżynierskie (Bełchatów) niestacjonarne 6 Teoria organizacji i zarządzania 10 20    
Razem godzin dydaktycznych: 622, w tym: 198 418 0 6

.
.

.
.

ZAJĘCIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH:

Rok akademicki Uczelnia Nazwa studiów podyplomowych Nazwa przedmiotu Liczba godzin
2020/2021 Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży  Analiza otoczenia firmy 8
2019/2020 Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży  Analiza otoczenia firmy 8
2019/2020 Zarządzanie logistyką Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem 8
2019/2020 Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością Podstawy zarządzania firmą 10
2018/2019 Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży  Analiza otoczenia firmy 8
2018/2019 Zarządzanie logistyką Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem 8
2018/2019 Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością Podstawy zarządzania firmą 10
2017/2018 Zarządzanie w spółkach komunalnych Zarządzanie i zarządzanie publiczne – koncepcje, metody i techniki 8
2017/2018 Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży  Analiza otoczenia firmy 8
2017/2018 Zarządzanie logistyką Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem 8
2017/2018 Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością Podstawy zarządzania firmą 10
2016/2017 Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży  Analiza otoczenia firmy 8
2016/2017 Zarządzanie logistyką Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem 8
2016/2017 Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością Podstawy zarządzania firmą 10
2015/2016 Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży  Analiza otoczenia firmy 8
2015/2016 Zarządzanie logistyką Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem 8
2015/2016 Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością Podstawy zarządzania firmą 10
— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —
2010/2011 Menedżer Sportu Biznes plan 10
2010/2011 Innowacyjne Technologie w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem Prowadzenie firmy 12


.
.
.

.

WIZYTY DYDAKTYCZNE:

04.2024

Instituto Superior Politécnico Gaya
Wizyta dydaktyczna w ramach programu Erasmus+
Porto, Portugalia, 18-23.04.2024

 • Prowadzenie wykładów pt. „Entrepreneurship and entrepreneurial decisions: Theory and practice” (5h)
 • Udział w szkoleniu pt. „Methods and challenges of modern managerial education” (3h)

.
.
.

.

RECENZJE PUBLIKACJI DYDAKTYCZNYCH:

2021
 • Recenzja podręcznika Ziółkowski, B. Agarski, J. Šebo (Eds.), Innovations in circular economy – environmental labels and declarations, Publishing House of the Rzeszów University of Technology, Rzeszów 2021.
2020
 • Recenzje 2 propozycji warsztatów dydaktycznych na konferencję 2020 Academy of Management Teaching and Learning Conference, 09.08.2020, Vancouver, Canada.
2017
 • Recenzja skryptu Adamik A., Nowicki M. (red.), Zbiór zagadnień do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej XXX Edycja. Blok Zarządzanie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2017.
 • Opinia o podręczniku „Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka” pod redakcją Renaty Lisowskiej i Jarosława Ropęgi przedstawionym do nagrody JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepszy podręcznik akademicki.

.
.

.
.

PROMOTORSTWO PRAC DYPLOMOWYCH:

2022 Eryk Tomaszewski Intencje przedsiębiorcze młodzieży akademickiej na przykładzie studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Praca magisterska
2022 Maciej Gałecki Rola modelu biznesu w początkowych fazach cyklu życia firm sektora MSP Praca magisterska
2020 Błażej Sujecki Współpraca firm z sektora MŚP z jednostkami badawczo-rozwojowymi Praca magisterska
2020 Marcin Twardowski Proces sukcesji w małych firmach rodzinnych Praca magisterska
2019 Kalina Witczak Franchising jako koncepcja zarządzania rozwojem firm sektora MSP Praca magisterska
2018 Weronika Tomczak Determinanty i skutki wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Praca magisterska
2018 Piotr Krawiec Podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce – projekt biznesplanu mikroprzedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego Praca inżynierska
2018 Angelika Leduchowska Zarządzanie różnorodnością kulturową w zespołach pracowniczych Praca magisterska
2017 Krzysztof Wynimko Improving warehouse and inventory management with the focus on ordering process for packaging materials in Amcor Tobacco Packaging Praca inżynierska
2017 Krystian Wojtasik Redukcja zakłóceń w łańcuchu dostaw poprzez procesy oceny dostawców na przykładzie wybranej firmy produkcyjnej Praca magisterska
2017 Katarzyna Kosterna Rola modelu biznesowego w budowaniu konkurencyjności firmy na przykładzie projektu „Home Delivery System” w firmie XYZ Praca magisterska
2017 Karolina Smolarek Budowanie zaangażowania pracowników na przykładzie firmy Piotr i Paweł sp. z o.o. Praca magisterska
2017 Artur Janiszewski Optymalizacja przepływu dokumentów w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy „Nowa Szkoła” sp. z o.o. Praca inżynierska
2016 Monika Aleksandrzak Outsourcing jako współczesna koncepcja zarządzania na przykładzie firmy Telewizja Polska S.A. Praca magisterska
2016 Dominika Helena Kępska World class manufacturing as a system of the best practices in production management Praca magisterska
2016 Magdalena Chruściel Job market for graduates in Poland. How can the companies attract top young talents? Praca magisterska
2016 Agata Motyka Rola zasobowych zdolności dynamicznych w rozwoju firm sektora MSP Praca magisterska
— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —
2015 Mateusz Pilarski Proces ciągłego doskonalenia działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem koncepcji kaizen na przykładzie zakładu Agros – Nova oddział w Łowiczu Praca inżynierska
2015 Katarzyna Paterek Zarządzanie procesami w ramach współpracy franczyzowej na przykładzie sieci restauracji McDonald’s Praca magisterska
2015 Monika Kroc Współczesne koncepcje i metody zarządzania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Praca magisterska

2014

Malwina Marlena Cieślińska

Outsourcing funkcji personalnej na przykładzie przedsiębiorstw z regionu łódzkiego

Praca magisterska

2014

Jacek Komorowski

Wykorzystanie krótkookresowego planowania finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie FP  „XXXXX” Sp. z o.o.

Praca magisterska

2014

Agata Motyka

Bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw

Praca licencjacka

2014

Marta Szczeblewska

Wpływ lokalizacji na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w Polsce centralnej)

Praca licencjacka

2013

Aleksandra Berska

Znaczenie relacji międzyorganizacyjnych w zarządzaniu firmami sektora MSP

Praca magisterska

2013

Ewelina Jankowska-Andrych

Znaczenie elastyczności w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Praca magisterska

2013

Izabela Marciniak

Rola autonomii w zarządzaniu rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

Praca magisterska

2013

Katarzyna Pułaczewska

Optymalizacja kosztów pracy w firmach sektora MSP na przykładzie Zakładu Pracy Chronionej Servo Sp. z o.o.

Praca licencjacka

2013

Natalia Szeliga

Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach

Praca magisterska

2013

Karolina Grzelak

Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwach sektora MSP

Praca magisterska

2011

Sylwia Sztarbała

Projekt wdrożenia outsourcingu na przykładzie przedsiębiorstwa PPHU „DIG”

Praca inżynierska

2011

Waldemar Staroń

Wpływ franchisingu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie systemu DaGrasso

Praca magisterska

2011

Dorota Stańdo

Projekt systemu informatycznego wspomagającego rachunkowość w przedsiębiorstwie PHU Dobrynin s.c.

Praca inżynierska

2011

Aneta Popecka

Leasing jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Praca licencjacka

2011

Izabela Marciniak

Diagnozowanie etapu rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem koncepcji cyklu życia na przykładzie firmy „Hydro-Masz” Sp. j.

Praca licencjacka

2011

Agnieszka Kolasińska

Projekt nowego przedsięwzięcia gospodarczego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Praca inżynierska

2011

Ewelina Jankowska-Andrych

Wpływ rachunkowości na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Praca licencjacka

2011

Karolina Grzelak

Franchising jako rozwiązanie wspierające mikro,  małe i średnie przedsiębiorstwa

Praca licencjacka

2011

Aleksandra Berska

Pozaekonomiczne środki motywowania pracowników na podstawie firmy „Gal-Druk” K.  Łużyński

Praca licencjacka

2011

Maciej Bednarczyk

Wpływ form opodatkowania podatkiem dochodowym na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP

Praca magisterska

2011

Dominika Bartosik

Rekrutacja pracowników małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firm z regionu łódzkiego

Praca licencjacka

2010

Renata Skoczna

Implementacja i kontrola realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie Poczty Polskiej S.A.

Praca magisterska

2010

Agnieszka Więckowska

Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach

Praca magisterska

2010

Katarzyna Śmigielska

Analiza systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim

Praca magisterska

2010

Łukasz Pytlasiński

Wpływ produktów bankowych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Praca magisterska

2010

Radosław Politański

Analiza strategii ogólnej przedsiębiorstwa rodzinnego na przykładzie firmy PPH Astra

Praca magisterska

2010

Katarzyna Klat

Kształtowanie i zmiana kultury organizacyjnej w małych przedsiębiorstwach

Praca licencjacka

2010

Małgorzata Kaczmarek

Wykorzystanie outsourcingu w zarządzaniu rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

Praca magisterska

2010

Elżbieta Glapińska

Wpływ podatku od towarów i usług na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Praca licencjacka

2010

Sławomira Dębska

Pozaekonomiczne instrumenty motywowania pracowników na przykładzie oddziału firmy Norauto Polska sp. z o.o.

Praca magisterska

2009

Justyna Spętana

Wpływ otoczenia na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji łódzkiej

Praca magisterska

2009

Justyna Socha

Motywacyjna rola systemu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa „Pol-Hun” M. Bielska sp. j.

praca magisterska

2009

Barbara Pełka

Działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych instytucji otoczenia biznesu w Łodzi

Praca magisterska

2009

Maciej Miller

Czynniki wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Praca magisterska

2009

Ewa Kszczot-Famulska

Wpływ podatku od towarów i usług na funkcjonowanie małych przedsiębiorstw

Praca licencjacka

2009

Nina Buta

Budowa i zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie Onninen sp. z o.o.

Praca magisterska

2008

Małgorzata Szulc

System wynagrodzeń w administracji publicznej na przykładzie urzędów skarbowych

Praca magisterska

2008

Radosław Szatkowski

Wpływ otoczenia na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie włocławskim

Praca magisterska

2008

Katarzyna Stachowska

Analiza procedury podejmowania działalności gospodarczej na przykładzie małych firm z regionu łódzkiego

Praca magisterska

2008

Jacek Rodak

Rola menedżerów w procesie planowania rozwoju organizacji

Praca licencjacka

2008

Sylwia Rabenda

Specyfika pracy kierowniczej wyższego i średniego szczebla na przykładzie „Chaty Walichnowskiej”

Praca licencjacka

2008

Monika Pijewska

Rola banku spółdzielczego w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw

Praca licencjacka

2008

Katarzyna Kobierecka

Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim

Praca licencjacka

2008

Małgorzata Kaczmarek

Analiza wybranych środków motywowania wykorzystywanych w procesie zarządzania dużym przedsiębiorstwem

Praca magisterska

2008

Renata Iwańska

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa wobec dynamicznie zmieniającego się otoczenia na przykładzie Poczty Polskiej

Praca licencjacka

2008

Maciej Gralewski

Rozwój przedsiębiorstwa i cykl życia organizacji na przykładzie firmy „AGRO – BUD”

Praca magisterska

2008

Łukasz Fogel

Wykorzystanie outsourcingu przez firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego

Praca magisterska

2008

Waldemar Staroń

Menedżerskie i prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej w Polsce

Praca licencjacka

2008

Elżbieta Pura

Szkolenia pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

Praca licencjacka

2008

Milena Gąsecka

Płacowe instrumenty motywowania pracowników na przykładzie firmy Syntex

Praca licencjacka

2008

Tomczuk Ryszarda

Media informacyjne w komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie na przykładzie BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

Praca licencjacka

2008

Arkadiusz Oderkiewicz

Wykorzystanie produktów bankowych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Praca licencjacka

2008

Marta Sochacka

Wykorzystanie biznes planu w procesie zarządzania na przykładzie spółdzielni inwalidów „Elektron”

Praca magisterska

.
.

.
.

RECENZJE PRAC DYPLOMOWYCH:

2024

Katarzyna Karbowiak

Proces wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP na przykładzie firmy EMKA S.A.

Praca licencjacka pod kierunkiem dra hab. Jarosława Ropęgi, prof. UŁ

2024

Wiktoria Kozłowska

Biznesplan jako narzędzie planowania działalności innowacyjnej małego i średniego przedsiębiorstwa

Praca licencjacka pod kierunkiem dr hab. Renaty Lisowskiej, prof. UŁ

2024

Zuzanna Witek

Uruchomienie własnej działalności gospodarczej na podstawie studia tańca

Praca licencjacka pod kierunkiem dr hab. Renaty Lisowskiej, prof. UŁ

2024

Karyna Romaniuk

Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym sektora MŚP

Praca licencjacka pod kierunkiem dra hab. Pawła Głodka, prof. UŁ

2023

Wiktor Baraniak

Wpływ innowacji na działalność organizacji sportowych

Praca licencjacka pod kierunkiem dr hab. Renaty Lisowskiej, prof. UŁ

2023

Beata Płuciennik

System motywowania pracowników w organizacji na przykładzie banku

Praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Renaty Lisowskiej, prof. UŁ

2022

Laura Adamiak

Wpływ social mediów na sukces małych i średnich przedsiębiorstw

Praca licencjacka pod kierunkiem dr hab. Renaty Lisowskiej, prof. UŁ

2022

Alicja Sowińska

Determinanty rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce

Praca licencjacka pod kierunkiem dr hab. Renaty Lisowskiej, prof. UŁ

2017

Martyna Pryczek

Ujawnienie informacji o inwestycjach w sprawozdaniu finansowym według polskiego prawa bilansowego i MSR/MSSF – studium przypadku

Praca licencjacka pod kierunkiem dr Urszuli Wójcikowskiej

2017

Aneta Witek

Budowa bilansu i zasady wyceny bilansowej – studium przypadku

Praca licencjacka pod kierunkiem dr Urszuli Wójcikowskiej

2016

Wioletta Wiśniewska

Zasady uchwalania, kierunki oraz analiza wydatków Budżetu Państwa w latach 2004-2014

Praca magisterska pod kierunkiem dr Urszuli Wójcikowskiej

2016

Krzysztof Skibiński

Rola subwencji i dotacji w zasilaniu budżetu na przykładzie miasta Łodzi

Praca magisterska pod kierunkiem dr Urszuli Wójcikowskiej

2016

Michał Sitkowski

Źródła finansowania deficytu a zadłużenie miasta na podstawie analizy budżetu miasta Łodzi na przełomie lat 2007-2014

Praca magisterska pod kierunkiem dr Urszuli Wójcikowskiej

2016

Karolina Budzińska

Źródła dochodów budżetu państwa w Polsce w latach 2004 – 2015

Praca magisterska pod kierunkiem dr Urszuli Wójcikowskiej

2016 Marcin Twardowski Metody i uwarunkowania zarządzania firmą rodzinną w sektorze chemii gospodarczej Praca inżynierska pod kierunkiem prof. dra hab. Stefana Lachiewicza
2016 Aneta Socha Analiza projektów realizowanych w oparciu o procedury FIDIC na przykładzie projektów inwestycyjnych budowy linii oraz zajezdni tramwajowej w Olsztynie Praca magisterska pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Pietras
2016 Michał Matusek Źródła finansowania MŚP w Polsce, dobór źródła finansowania inwestycji rzeczowej w przedsiębiorstwie recyklingowym „UTYLIKS” Sp. j. Praca inżynierska pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Pietras
2016 Justyna Zaborowska Outsourcing w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie łódzkim Praca magisterska pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Szymańskiej
— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —
2015 Martyna Wojciechowska Struktura organizacyjna a obieg dokumentów w przedsiębiorstwie (na przykładzie firmy Dima sp. z o.o.) Praca inżynierska pod kierunkiem prof. dra hab. Stefana Lachiewicza
2015 Ewelina Kowalska Proces tworzenia działalności i zarządzania małą firmą usługową w fazie początkowej na przykładzie ośrodków szkolenia kierowców Praca magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. Stefana Lachiewicza
2015 Karol Bańkowski Wykorzystanie czasu pracy menedżerów w firmie handlowej Praca inżynierska pod kierunkiem prof. dra hab. Stefana Lachiewicza

2014

Milena Niewola

Kierunki i uwarunkowania rozwoju małego przedsiębiorstwa (na przykładzie firmy Andra sp. z o.o.)

Praca inżynierska pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2014

Kinga Stasiak

Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MSP na przykładzie małych firm z powiatu łaskiego

Praca inżynierska pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2014

Patrycja Tobik

Formy i determinanty rozwoju małych firm w sektorze obrotu nieruchomościami

Praca inżynierska pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2013

Kamil Ciesielski

Bariery w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej

2013

Adam Kszczot

System zarządzania relacjami z klientem w przedsiębiorstwie logistycznym (analiza oraz propozycje zmian)

Praca inżynierska pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2013

Gabriela Moszyńska

Analiza organizacji firmy z sektora ubezpieczeniowego (na przykładzie TUiR Warta)

Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2012

Aneta Cieśliczka

Franchising jako forma zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie firmy Cudim sp. z o.o.

Praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2012

Kinga Stasiak

Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie wybranych firm z województwa łódzkiego)

Praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2012

Justyna Szumińska

Zarządzanie relacjami z klientami międzynarodowymi na przykładzie firmy Mera-Poltik sp. z o.o. w Łodzi

Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2012

Magdalena Trębacz

Motywowanie pracowników w małym przedsiębiorstwie (na przykładzie Zakładu Termotechnicznego „Elcal”)

Praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2011

Monika Gołuch

Analiza i propozycje zmian w działalności marketingowej oraz w sferze zarządzania zasobami ludzkimi małej firmy z sektora usług finansowych

Praca inyżnierska pod kierunkiem dr inż. Anny Adamik

2011

Katarzyna Ślizak

Ocena zarządzania personelem na przykładzie radomskich restauracji

Praca licencjacka pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej

2011

Piotr Sitkiewicz

Rozwój przedsiębiorstw sektora bankowego na przykładzie Banku Rozwoju Eksportu S.A.

Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2011

Martyna Justyna

Zastosowanie koncepcji Kaizen na przykładzie Haering Polska sp. z o.o.

Praca licencjacka pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej

2011

Mariusz Gucwa

Budowa efektywnych zespołów jako narzędzie wsparcia rozwoju MSP

Praca licencjacka pod kierunkiem dr Anny Adamik

2010

Adrian Liński

Innowacje w firmach wysokich technologii na przykładzie sektora ICT w Polsce

Praca magisterska pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej

2010

Karolina Kwiatkowska

Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw regionu łódzkiego

Praca licencjacka pod kierunkiem dr inż. Anny Adamik

2010

Milena Bryks

Problemy zarządzania małą firmą rodzinną

Praca licencjacka pod kierunkiem dr inż. Anny Adamik

2010

Ewa Stępczyńska

Zarządzanie przedsiębiorstwem z sektora urządzeń medycznych w warunkach kryzysu gospodarczego

Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2010

Karolina Skiba

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze usług

Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2010

Michał Rusiniak

Analiza funkcjonowania wybranych aspektów gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Praca magisterska pod kierunkiem dr inż. Iwony Staniec

2010

Krzysztof Stall

Najnowsze udoskonalenia zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach

Praca magisterska pod kierunkiem doc. dr inż. Małgorzaty Miller

2010

Michał Kordelski

Let’s clean it! (pol. Wyczyśćmy to!), praca w języku angielskim

Praca licencjacka pod kierunkiem Garetha Middletona

2010

Karolina Kapuścińska

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MSP

Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2010

Anna Kamińska

Zarządzanie małymi i średnimi firmami usługowymi

Praca magisterska pod kierunkiem dr Anny Adamik

2010

Joanna Bugała

Face to Face (pol. Twarzą w twarz), praca w języku angielskim

Praca licencjacka pod kierunkiem Garetha Middletona

2009

Marta Węglińska

Dreamybed by Kiddyland (pol. Wymarzone łóżko z Kiddyland), praca w języku angielskim)

Praca licencjacka pod kierunkiem Gill Cooke

2009

Karolina Peruga

Rola współpracy w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy Agrosad spółka jawna

Praca licencjacka pod kierunkiem dr Anny Adamik

2009

Piotr Pałczyński

Wykorzystanie planu biznesowego w działaniach marketingowych firmy X

Praca licencjacka pod kierunkiem doc. dr. Henryka Gralaka

2009

Tomasz Michlewski

Analiza i ocena systemu motywowania w przedsiębiorstwie Expol sp. z o.o.

Praca licencjacka pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej

2009

Renata Lipska

System wynagrodzeń pracowników na podstawie „WIR” Szproch i Pietrusiewicz Przetwórstwo Mięsne sp. jawna

Praca licencjacka pod kierunkiem doc. dr inż. Małgorzaty Miller

2009

Ewelina Florczak

Szkolenia pracowników jako forma motywowania personelu w przedsiębiorstwie BOT KWB Bełchatów S.A.

Praca licencjacka pod kierunkiem doc. dr inż. Małgorzaty Miller

2009

Aleksandra Łuczak

Analiza instrumentów wspierania przedsiębiorczości w sektorze MSP (na przykładzie małej firmy budowlanej)

Praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2008

Magdalena Wasilczyk

Zarządzanie projektami informatycznymi na przykładzie firmy Evangelist::Dotmatik

Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2008

Ewa Szymczewska

Managing an improvement collaborative project (pol. Zarządzanie doskonaleniem wspólnych projektów), praca w języku angielskim

Praca licencjacka pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Miller

2008

Aleksandra Kumorek

Systemy i narzędzia wspomagające zarządzanie relacjami z klientami w organizacji pozarządowej (na przykładzie AIESEC Polska Komitet Lokalny Łódź)

Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2008

Katarzyna Dziuba

Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach administracji (na przykładzie Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto Nad Pilicą)

Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2008

Renata Baranowska

Rola instytucji wspierających rozwój MSP w aglomeracji łódzkiej

Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2007

Joanna Krzywoszonek

Struktura i działania ograniczające bezrobocie na przykładzie powiatu gostynińskiego

Praca licencjacka pod kierunkiem dr. inż. Remigiusza Kozłowskiego

2007

Małgorzata Fryd

Zastosowanie i cechy outsourcingu na przykładzie firmy Berendsen Textile Service sp. z o.o.

Praca inżynierska pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej

2007

Bartosz Grelewski

Strategia marketingowa wprowadzania nowego produktu na przykładzie systemu „Tunel”

Praca inżynierska pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Miller

2007

Marcin Sagan

Outsourcing kapitałowy jako metoda zarządzania dużym przedsiębiorstwem

Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2007

Barbara Pełka

Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim

Praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Lachiewicza

2007

Łukasz Miazek

Proces przekształceń przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółki prawa handlowego (kapitałowe) na przykładzie Spółki Janmor Sp. z o.o.

Praca licencjacka pod kierunkiem doc. dr. Henryka Gralaka

2007

Anna Biniecka

Budowa i zmiany w strukturze organizacyjnej na przykładzie T.G. „BEWA” sp. z o.o.

Praca licencjacka pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej

.
.
.

.

UDZIAŁ W PROJEKTACH / PROGRAMACH DYDAKTYCZNYCH:

2023-2024

Program dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego „Zdolny uczeń – świetny student”
[Pobierz sprawozdanie z programu]

 • Opieka nad 3 uczniami XXXI Liceum Ogólnokształcące im. L. Zamenhofa w Łodzi. Realizacja projektu: „Marketing MIX – koncepcja i wykorzystanie w zarządzaniu rozwojem firmy”
2022-2023

Program dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego „Zdolny uczeń – świetny student”
[Pobierz sprawozdanie z programu]

 • Opieka nad uczniem XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Realizacja projektu: „Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu rozwojem firmy”
2022

Projekt dydaktyczny „Distance Learning Project (MIM S2 12)”. Edycja 2022: „On business models in the mobility sector: Investigating the challenges of sustainability-orientation in the sector of mobility”, realizowany w ramach konsorcjum uczelni: Europa-Universität Flensburg (Niemcy), University of Lodz (Polska), University of Applied Sciences Kempten (Niemcy), Radboud University Nijmegen (Holandia)
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, 19.05.2022

 • Wygłoszenie wykładu pt. „Green Human Resources Management as a tool for business sustainability improvement” we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk w ramach Lodz Workshop programme, w części „Sustainability focus”
2021-2022

Program dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego „Zdolny uczeń – świetny student”
[Pobierz sprawozdanie z programu]

 • Opieka nad uczniem I Liceum Ogólnokształcącego  im J.H. Dąbrowskiego w Kutnie. Realizacja projektu: „Analiza strategicznych założeń działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem koncepcji modelu biznesowego”

 

.
.
.

.

INNE OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE:

2023

Przewodniczenie komisjom egzaminów dyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego:

 • 2 komisje egzaminów dyplomowych magisterskich
2022

Przewodniczenie komisjom egzaminów dyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego:

 • 3 komisje egzaminów dyplomowych licencjackich
2021

Przewodniczenie komisjom egzaminów dyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego:

 • 8 komisji egzaminów dyplomowych magisterskich
2020

Przewodniczenie komisjom egzaminów dyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego:

 • 22 komisje egzaminów dyplomowych magisterskich
 • 8 komisji egzaminów dyplomowych licencjackich
09.2019

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
Politechnika Łódzka, Łódź, 30.09.2019

 • Poprowadzenie wykładu inauguracyjnego pt. „Kulturowe wyzwania przedsiębiorczości międzynarodowej”
10.2017

Udział w uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Łódzkiego połączonym z inauguracją roku akademickiego 2017/2018 w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim
Tomaszów Mazowiecki, 12.10.2017

 • Poprowadzenie wykładu inauguracyjnego: „Rola środowiska akademickiego w stymulowaniu przedsiębiorczości studentów”.

.
.

.

.

NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ:

04.2016 Wyróżnienie z okazji 25lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej za wkład w jego rozwój w kategorii organizacja praktyk studenckich
— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —
12.2013 Wyróżnienie w plebiscycie Najlepszy Nauczyciel Roku Akademickiego 2012/2013 na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ.
12.2013 Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia dydaktyczne.
10.2007 Wyróżnienie dla uśmiechniętego wykładowcy na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej 🙂
— nadanie stopnia naukowego doktora —
06.2006 Wyróżnienie dla najlepszego wykładowcy roku akademickiego 2005/2006 od Studentów I roku ZIM w Sieradzu
10.2004 Nagroda II Stopnia JM Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność dydaktyczną