Rozwój kadry naukowej


 

 

 

PROMOTORSTWO ROZPRAW DOKTORSKICH

Osoby zainteresowane przygotowywaniem rozpraw doktorskich pod moim kierunkiem
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości proszę o kontakt

2019-nadal

Mgr inż. Mirosław Lewandowski
Tytuł pracy: Wpływ struktury organizacyjnej na dojrzałość projektową grupy kapitałowej. Studium przypadku Grupy Apator

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Rola w przewodzie: promotor
 • Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Marcinkowski
 • 24.04.2019 – otwarcie przewodu doktorskiego
 • 17.04.2019 – prezentacja koncepcji rozprawy na seminarium doktorskim
2019-nadal

Mgr Michał Lehmann
Tytuł pracy: Struktura właścicielska a proces podejmowania decyzji w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstwach prywatnych w sektorze finansowym

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Rola w przewodzie: promotor
 • Promotor pomocniczy: dr Mirella Barańska-Fischer
 • 24.04.2019 – otwarcie przewodu doktorskiego
 • 17.04.2019 – prezentacja koncepcji rozprawy na seminarium doktorskim
2019-nadal

Mgr Anna Palczewska
Tytuł pracy: Zarządzanie bezpieczeństwem transportu drogowego towarów na przykładzie branży AGD 

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Rola w przewodzie: promotor
 • Promotor pomocniczy: dr Anna Wronka
 • 08.04.2019 – otwarcie przewodu doktorskiego
 • 01.04.2019 – prezentacja koncepcji rozprawy przed Radą Naukową WZ UŁ
2016-2018

Mgr Piotr Sitkiewicz
Tytuł pracy: Przepływ kapitału ludzkiego z dużych przedsiębiorstw do firm sektora MSP

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Rola w przewodzie: promotor
 • 19.12.2018 – nadanie stopnia naukowego doktora
 • 28.11.2018 – publiczna obrona rozprawy doktorskiej
  • recenzenci: dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki; dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP, Politechnika Poznańska
 • 08.06.2016 – otwarcie przewodu doktorskiego
 • 01.06.2016 – prezentacja koncepcji rozprawy na seminarium doktorskim
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2016-2018 Mgr inż. Karolina Zofia Kapuścińska
Tytuł pracy: Zarządzanie ryzykiem kadrowym w uczelniach publicznych (na przykładzie regionu łódzkiego)

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Praca doktorska przygotowywana pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Stefana Lachiewicza
 • Rola w przewodzie: promotor pomocniczy
 • 19.12.2018 – nadanie stopnia naukowego doktora
 • 21.11.2018 – publiczna obrona rozprawy doktorskiej
  • recenzenci: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • 11.03.2015 – otwarcie przewodu doktorskiego
 • 21.01.2015 – prezentacja koncepcji rozprawy na seminarium doktorskim
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 

 

 

RECENZJE ROZPRAW DOKTORSKICH

2020

Mgr inż. Agata Budzyńska-Biernat
Tytuł pracy: Kształtowanie strategii międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
 • Promotor: dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP
 • Promotor pomocniczy: dr Ewa Badzińska
 • Data wykonania recenzji: 18.02.2020
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2020

Mgr Damian Nowak
Tytuł pracy: Uwarunkowania rozwoju outsourcingu usług finansowych do centrów zlokalizowanych w Polsce
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • Promotor: prof. dr hab. Ryszard Rutka
 • Data wykonania recenzji: 06.01.2020
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2019

Mgr Tomasz Miszczak
Tytuł pracy: Elastyczność małych przedsiębiorstw w kontekście finansowania zewnętrznego z udziałem środków publicznych
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ
 • Promotor pomocniczy: dr Paweł Głodek
 • Data wykonania recenzji: 21.08.2019
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2019

Mgr Michał Pałka
Tytuł pracy: Wykorzystanie funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach a ich innowacyjność
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Promotor: prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek
 • Data wykonania recenzji: 09.01.2019
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2017

Mgr Mateusz Bogołębski
Tytuł pracy:
Znaczenie nowoczesnych technologii dla konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę magazynową
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
 • Data wykonania recenzji: 02.10.2017
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 

 

 

UDZIAŁ W PRZEWODACH DOKTORSKICH

2021

Mgr Jan Kołowski
Model systemu zarządzania informacją w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji egzaminacyjnej z nauk o zarządzaniu, członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 05.07.2021
2021

Mgr Makary Piasecki
Transfer technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego – uwarunkowania, modele

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ, promotor pomocniczy: dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 08.03.2021
2020

Mgr Lena Grzesiak 
Tytuł pracy: Kapitał ludzki a skuteczność audytu wewnętrznego

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 23.09.2020
2020

Mgr Nikodem Sarna
Tytuł pracy: Programmatic buying a efektywność reklamy internetowej w Polsce

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 22.09.2020
2020

Mgr Michał Medowski
Tytuł pracy: Zarządzanie portfelem marek według Byrona Sharpa w świetle koncepcji STP

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 15.01.2020
2019

Mgr Bartosz Malinowski
Tytuł pracy: Motywy stosowania crowdfundingu przez polskich producentów gier wideo

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 02.12.2019
2019

Mgr inż. Andrzej Nagórny
Tytuł pracy: Zarządzanie projektem inwestycyjnym w aspekcie ekologistyki i ochrony dóbr kulturowych

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki, promotor pomocniczy: doc. dr inż. Marek Sekieta
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej; egzaminator z przedmiotu nauki o zarządzaniu
2019 Mgr inż. Janusz Stańczak
Tytuł pracy:
Zarządzanie projektami informatyzacji uczelni publicznej

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej; egzaminator z przedmiotu nauki o zarządzaniu
2018

Mgr inż. Dagna Siuda
Tytuł pracy: Zarządzanie wizerunkiem marki w kontekście rozwoju marketingu społecznościowego

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ, promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Bielecki
 • Rola w przewodzie: egzaminator z przedmiotu nauki o zarządzaniu
2018

Mgr Sławomir Milczarek
Tytuł pracy: Komunikacja marketingowa jednostek naukowych w kontekście współpracy z przedsiębiorstwami (na przykładzie regionu łódzkiego)

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ
 • Rola w przewodzie: egzaminator z przedmiotu nauki o zarządzaniu
2018

Mgr inż. Joanna Mnich
Tytuł pracy: Strategia i struktura organizacyjna a podejście procesowe w zarządzaniu uczelnią publiczną

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ. promotor pomocniczy: dr inż. Anna Walaszczyk
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej; egzaminator z przedmiotu nauki o zarządzaniu
2018

Mgr inż. Michał Nowicki
Tytuł pracy: Lokalizacja a kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. Anna Adamik
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
2018

Mgr inż. Sylwia Ćwieląg-Wojda
Tytuł pracy: Wdrażanie zarządzania „Czystą Produkcją” w przedsiębiorstwach produkcyjnych

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. inż. Ewa Górska, prof. PW
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
2018

 Mgr inż. Andrzej Zajkowski
Tytuł pracy: Model doskonalenia jakości usług informatycznych w uczelni publicznej

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 2018

Mgr inż. Artur Błaszczyk
Tytuł pracy: Uwarunkowania implementacji informatycznych systemów zarządzania utrzymaniem ruchu

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 2017

Mgr Agnieszka Kamińska
Tytuł pracy: Polityka informacyjna uczelni publicznej – ujęcie modelowe

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
2017

Mgr Marta Niciejewska
Tytuł pracy: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach małej wielkości

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej; członek komisji egzaminacyjnych z nauk o zarządzaniu, z filozofii oraz z języka angielskiego
2016

Mgr inż. Daniel Marciniak
Tytuł pracy: Rola zrównoważonego zarządzania w budowaniu doskonałości operacyjnej na podstawie dobrych praktyk w produkcji przemysłowej

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
 • Promotor: Dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. PŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej; członek komisji egzaminacyjnych z nauk o zarządzaniu, z ekonomii oraz z języka angielskiego
2016

Mgr Anna Marszal
Tytuł pracy: Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na giełdzie niemieckiej w oparciu o matematyczne metody analizy danych

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
 • Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szablewski
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej; przewodniczący komisji egzaminacyjnych z nauk o zarządzaniu, z ekonomii oraz z języka angielskiego

 

 

 

RECENZJE W POSTĘPOWANIACH HABILITACYJNYCH

2020

Dr Justyna Dobroszek
Tytuł głównego osiągnięcia: Współczesny wymiar systemu rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach usługowych: uwarunkowania – narzędzia pomiaru – raportowanie
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Rola w komisji: recenzent
 • Data wykonania recenzji: 23.01.2020
 • Data posiedzenia komisji habilitacyjnej: 17.03.2020
 • Strona postępowania w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 

 

 

UDZIAŁ W KOMISJACH HABILITACYJNYCH

2019

Dr Urban Pauli
Tytuł głównego osiągnięcia: Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego

2018

Dr Beata Glinkowska
Tytuł głównego osiągnięcia: Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw

2018 Dr Teresa Piecuch
Tytuł głównego osiągnięcia:
Rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej – perspektywa indywidualna i organizacyjna