Rozwój kadry naukowej


 

 

 

 

OPIEKA NAUKOWA NAD DOKTORANTAMI

Osoby zainteresowane przygotowywaniem rozpraw doktorskich pod moim kierunkiem
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości proszę o kontakt

2020-nadal

Mgr Łukasz Żółkiewicz
Tytuł pracy: Zarządzanie projektami wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych w elektroenergetyce na przykładzie spółki Apator S.A.

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Uniwersytet Łódzki
 • Rola w postępowaniu: promotor
 • 28.11.2022 – powołanie na promotora
2019-nadal

Mgr Ariadna Bednarz
Tytuł pracy: Zarządzanie projektami w jednostkach ochrony zdrowia w warunkach pandemii COVID-19

 • Dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, dyscyplina: nauki o zdrowiu
 • Jednostka: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Rola w postępowaniu: promotor
 • 14.03.2023 – powołanie na promotora
2019-nadal

Mgr Michał Lehmann
Tytuł pracy: Struktura właścicielska a proces podejmowania decyzji w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstwach prywatnych w sektorze finansowym

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Rola w przewodzie: promotor
 • Promotor pomocniczy: dr Mirella Barańska-Fischer
 • 07.02.2024 – publiczna obrona rozprawy doktorskiej
  • recenzenci: dr hab. Jarosław Korpysa, prof. USz, Uniwersytet Szczeciński, dr hab. Julita Wasilczuk, prof. PG, Politechnika Gdańska
 • 24.04.2019 – otwarcie przewodu doktorskiego
 • 17.04.2019 – prezentacja koncepcji rozprawy na seminarium doktorskim

 

 

 

 

PROMOTORSTWO ROZPRAW DOKTORSKICH

2018

Mgr Piotr Sitkiewicz
Tytuł pracy: Przepływ kapitału ludzkiego z dużych przedsiębiorstw do firm sektora MSP

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Rola w przewodzie: promotor
 • 19.12.2018 – nadanie stopnia naukowego doktora
 • 28.11.2018 – publiczna obrona rozprawy doktorskiej
  • recenzenci: dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki; dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP, Politechnika Poznańska
 • 08.06.2016 – otwarcie przewodu doktorskiego
 • 01.06.2016 – prezentacja koncepcji rozprawy na seminarium doktorskim
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 

 

 

 

PROMOTORSTWO POMOCNICZE ROZPRAW DOKTORSKICH

2018 Mgr inż. Karolina Zofia Kapuścińska
Tytuł pracy: Zarządzanie ryzykiem kadrowym w uczelniach publicznych (na przykładzie regionu łódzkiego)

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Praca doktorska przygotowywana pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Stefana Lachiewicza
 • Rola w przewodzie: promotor pomocniczy
 • 19.12.2018 – nadanie stopnia naukowego doktora
 • 21.11.2018 – publiczna obrona rozprawy doktorskiej
  • recenzenci: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • 11.03.2015 – otwarcie przewodu doktorskiego
 • 21.01.2015 – prezentacja koncepcji rozprawy na seminarium doktorskim
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 

 

 

 

RECENZJE ROZPRAW DOKTORSKICH

2024

Mgr inż. Przemysław Czajkowski
Tytuł pracy: Kompetencje menedżerów a wybrane obszary konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie sektora płyt drewnopochodnych
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
 • Promotor: dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. UEP w Poznaniu
 • Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Rembiasz
 • Data wykonania recenzji: 29.01.2024
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2023

Mgr inż. Dominik Czerkawski
Tytuł pracy: Polityka państwa na rzecz osób z niepełnosprawnościami w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
 • Promotor: dr hab. Gerhard-Wilhelm Weber, prof. PP
 • Promotor pomocniczy: dr Joanna Małecka
 • Data wykonania recenzji: 14.11.2023
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2023

Mgr inż. Ewa Gano
Tytuł pracy: Czynniki kształtujące postawy przedsiębiorcze młodzieży
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
 • Promotor: prof. dr hab. Teresa Łuczka
 • Promotor pomocniczy: dr Paulina Siemieniak
 • Data wykonania recenzji: 16.10.2023
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2023

Mgr inż. Sebastian Kubasiński
Tytuł pracy: Metoda badania skuteczności działań proaktywnych w systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
 • Promotor: dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP
 • Promotor pomocniczy: dr inż. Adam Górny
 • Data wykonania recenzji: 12.09.2023
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2022

Mgr Paweł Czart
Tytuł pracy: Metoda oceny efektywności organizacyjnej modeli biznesu firm rodzinnych w Polsce
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Akademia WSB
 • Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Hys, Prof. Ucz.
 • Promotor pomocniczy: dr Honorata Howaniec
 • Data wykonania recenzji: 25.03.2022
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2021

Mgr Agnieszka Szewczyk-Gołąb
Tytuł pracy: Projektowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw eventowych
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Promotor: dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK
 • Promotor pomocniczy: dr Mariusz Sołtysik
 • Data wykonania recenzji: 15.12.2021
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2020

Mgr inż. Agata Budzyńska-Biernat
Tytuł pracy: Kształtowanie strategii międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
 • Promotor: dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP
 • Promotor pomocniczy: dr Ewa Badzińska
 • Data wykonania recenzji: 18.02.2020
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2020

Mgr Damian Nowak
Tytuł pracy: Uwarunkowania rozwoju outsourcingu usług finansowych do centrów zlokalizowanych w Polsce
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • Promotor: prof. dr hab. Ryszard Rutka
 • Data wykonania recenzji: 06.01.2020
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2019

Mgr Tomasz Miszczak
Tytuł pracy: Elastyczność małych przedsiębiorstw w kontekście finansowania zewnętrznego z udziałem środków publicznych
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ
 • Promotor pomocniczy: dr Paweł Głodek
 • Data wykonania recenzji: 21.08.2019
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2019

Mgr Michał Pałka
Tytuł pracy: Wykorzystanie funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach a ich innowacyjność
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Promotor: prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek
 • Data wykonania recenzji: 09.01.2019
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2017

Mgr Mateusz Bogołębski
Tytuł pracy:
Znaczenie nowoczesnych technologii dla konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę magazynową
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
 • Data wykonania recenzji: 02.10.2017
 • Strona postępowania: w systemie Nauka Polska; w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 

 

 

 

UDZIAŁ W PRZEWODACH DOKTORSKICH

2024

Mgr Dominik Skowroński
Tytuł pracy: Pomiar autonomii organizacyjnej – weryfikacja modelu

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, promotor pomocniczy: dr Jerzy S. Czarnecki
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 19.02.2024
2023

Mgr Cao Sơn Nguyễn
Tytuł pracy: Entry strategies of Polish enterprises into the Vietnamese market under the conditions of the European Union-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA)

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: prof. dr hab Jan Jeżak, promotor pomocniczy: dr Grażyna Kędzia
 • Rola w przewodzie: zastępca przewodniczącego komisji doktorskiej
 • Data obrony: 18.12.2023
2023

Mgr Aron Axel Wadlewski
Tytuł pracy: Multi level marketing – determinanty sukcesu biznesowego

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: prof. dr hab. Bogdan Gregor, promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Kalińska-Kula, Prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 13.12.2023
2023

Mgr Katarzyna Wicińska-Pel
Tytuł pracy: Rozpoznawanie wartości organizacyjnych za pomocą analizy pragmalingwistycznej na przykładzie koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji (CSR)

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, promotor pomocniczy: dr Iwona Dembowska-Wosik
 • Rola w przewodzie: zastępca przewodniczącego komisji doktorskiej
 • Data obrony: 11.12.2023
2023

Mgr Bożena Czerkawska
Determinanty rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: zastępca przewodniczącego komisji doktorskiej
 • Data obrony: 04.12.2023
2023

Mgr Agnieszka Drzazga
Tytuł pracy: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w formie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w Polsce

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 27.11.2023
2023

Mgr Klaudia Twardowska
Tytuł pracy: Zarządzanie ochroną zdrowia poprzez programy zdrowotne

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: prof. dr hab. Danuta Stawasz, promotor pomocniczy: dr Dorota Sikora-Fernandez
 • Rola w przewodzie: zastępca przewodniczącego komisji doktorskiej
 • Data obrony: 20.11.2023
2023

Mgr Michał Moneta
Tytuł pracy: Błędy poznawcze a skuteczność marketingu treści

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: prof. dr hab. Robert Kozielski
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 13.11.2023
2023

Mgr Rafał Adamek
Tytuł pracy: Rola autonomicznych technologii wspomagających pracę kierowcy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportu drogowego rzeczy

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ, promotor pomocniczy: dr hab. Justyna Dobroszek, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: zastępca przewodniczącego komisji doktorskiej
 • Data obrony: 30.10.2023
2023

Mgr Paulina Karolczak
Tytuł pracy: Fundusze Unii Europejskiej jako instrument zarządzania rozwojem lokalnym na przykładzie gmin wiejskich województwa łódzkiego

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk, promotor pomocniczy: dr Magdalena Wiśniewska
 • Rola w przewodzie: zastępca przewodniczącego komisji doktorskiej
 • Data obrony: 23.10.2023
2023

Mgr Magdalena Galant
Tytuł pracy: Modele promocji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce na podstawie analizy działań podejmowanych przez regiony

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Janusz Reichel, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 04.10.2023
2023

Mgr Marta Borkowska
Tytuł pracy: Dojrzałość procesów zarządzania zasobami ludzkimi a satysfakcja klientów wewnętrznych z pracy działów HR

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 11.09.2023
2023

Mgr Katarzyna Kiliańska
Tytuł pracy: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako czynnik kształtujący zachowania nabywcze klientów

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 03.07.2023
2023

Mgr Jacek Karaś
Tytuł pracy: Dobre praktyki i standardy z obszaru technologii informatycznych w procesach zarządzania transformacją cyfrową w organizacji

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 19.06.2023
2023

Mgr Magdalena Anna Kosiada-Sylburska
Tytuł pracy: Zaangażowanie konsumentów w rozwój produktów instytucji kultury jako przykład realizacji strategii orientacji na klienta

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Paweł Bryła, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 27.03.2023
2023

Mgr Sylwia Sałek
Tytuł pracy: Kształtowanie zaangażowania organizacyjnego pracowników jako narzędzia zarządzania pracownikami zespołów rozproszonych w branży IT

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 16.01.2023
2022

Mgr inż. Justyna Domanowska
Tytuł pracy: Pozarodzinna sukcesja zarządzania w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Wojciech Popczyk, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 14.11.2022
2022

Mgr Konrad Adamczyk
Tytuł pracy: Analiza i ocena systemu motywacyjnego dla spółki skarbu państwa w sektorze transportu kolejowego

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: prof. dr hab. Zdzisława Janowska
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 24.10.2022
2022

Mgr Marta Kawczyńska
Tytuł pracy: Luka w zastosowaniu metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 10.10.2022
 2021

Mgr Siuhad Khalil
Tytuł pracy: Lojalność pracodawcy w teorii i praktyce przedsiębiorstwa

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ, promotor pomocniczy: dr Anna Michałkiewicz
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 20.12.2021
2021

Mgr Jan Kołowski
Tytuł pracy: Model systemu zarządzania informacją w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 05.07.2021
2021

Mgr Makary Piasecki
Tytuł pracy: Transfer technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego – uwarunkowania, modele

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ, promotor pomocniczy: dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 08.03.2021
2020

Mgr Lena Grzesiak 
Tytuł pracy: Kapitał ludzki a skuteczność audytu wewnętrznego

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 23.09.2020
2020

Mgr Nikodem Sarna
Tytuł pracy: Programmatic buying a efektywność reklamy internetowej w Polsce

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 22.09.2020
2020

Mgr Michał Medowski
Tytuł pracy: Zarządzanie portfelem marek według Byrona Sharpa w świetle koncepcji STP

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 15.01.2020
2019

Mgr Bartosz Malinowski
Tytuł pracy: Motywy stosowania crowdfundingu przez polskich producentów gier wideo

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 • Data obrony: 02.12.2019
2019

Mgr inż. Andrzej Nagórny
Tytuł pracy: Zarządzanie projektem inwestycyjnym w aspekcie ekologistyki i ochrony dóbr kulturowych

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki, promotor pomocniczy: doc. dr inż. Marek Sekieta
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
2019 Mgr inż. Janusz Stańczak
Tytuł pracy:
Zarządzanie projektami informatyzacji uczelni publicznej

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
2018

Mgr inż. Joanna Mnich
Tytuł pracy: Strategia i struktura organizacyjna a podejście procesowe w zarządzaniu uczelnią publiczną

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ. promotor pomocniczy: dr inż. Anna Walaszczyk
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
2018

Mgr inż. Michał Nowicki
Tytuł pracy: Lokalizacja a kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. Anna Adamik
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
2018

Mgr inż. Sylwia Ćwieląg-Wojda
Tytuł pracy: Wdrażanie zarządzania „Czystą Produkcją” w przedsiębiorstwach produkcyjnych

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. inż. Ewa Górska, prof. PW
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
2018

 Mgr inż. Andrzej Zajkowski
Tytuł pracy: Model doskonalenia jakości usług informatycznych w uczelni publicznej

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 2018

Mgr inż. Artur Błaszczyk
Tytuł pracy: Uwarunkowania implementacji informatycznych systemów zarządzania utrzymaniem ruchu

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
 2017

Mgr Agnieszka Kamińska
Tytuł pracy: Polityka informacyjna uczelni publicznej – ujęcie modelowe

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
2017

Mgr Marta Niciejewska
Tytuł pracy: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach małej wielkości

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
2016

Mgr inż. Daniel Marciniak
Tytuł pracy: Rola zrównoważonego zarządzania w budowaniu doskonałości operacyjnej na podstawie dobrych praktyk w produkcji przemysłowej

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
 • Promotor: Dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. PŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej
2016

Mgr Anna Marszal
Tytuł pracy: Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na giełdzie niemieckiej w oparciu o matematyczne metody analizy danych

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
 • Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szablewski
 • Rola w przewodzie: członek komisji doktorskiej

 

 

 

 

UDZIAŁ W EGZAMINACH DOKTORSKICH

2021

Mgr Jan Kołowski
Tytuł pracy: Model systemu zarządzania informacją w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Promotor: dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
 • Rola w przewodzie: członek komisji egzaminacyjnej z nauk o zarządzaniu
2019

Mgr inż. Andrzej Nagórny
Tytuł pracy: Zarządzanie projektem inwestycyjnym w aspekcie ekologistyki i ochrony dóbr kulturowych

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki, promotor pomocniczy: doc. dr inż. Marek Sekieta
 • Udział w egzaminach doktorskich: członek komisji doktorskiej; egzaminator z przedmiotu nauki o zarządzaniu
2019 Mgr inż. Janusz Stańczak
Tytuł pracy:
Zarządzanie projektami informatyzacji uczelni publicznej

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
 • Udział w egzaminach doktorskich: egzaminator z przedmiotu nauki o zarządzaniu
2018

Mgr inż. Dagna Siuda
Tytuł pracy: Zarządzanie wizerunkiem marki w kontekście rozwoju marketingu społecznościowego

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ, promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Bielecki
 • Udział w egzaminach doktorskich: egzaminator z przedmiotu nauki o zarządzaniu
2018

Mgr Sławomir Milczarek
Tytuł pracy: Komunikacja marketingowa jednostek naukowych w kontekście współpracy z przedsiębiorstwami (na przykładzie regionu łódzkiego)

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ
 • Udział w egzaminach doktorskich: egzaminator z przedmiotu nauki o zarządzaniu
2018

Mgr inż. Joanna Mnich
Tytuł pracy: Strategia i struktura organizacyjna a podejście procesowe w zarządzaniu uczelnią publiczną

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ. promotor pomocniczy: dr inż. Anna Walaszczyk
 • Udział w egzaminach doktorskich: egzaminator z przedmiotu nauki o zarządzaniu
2017

Mgr Marta Niciejewska
Tytuł pracy: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach małej wielkości

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
 • Udział w egzaminach doktorskich: członek komisji egzaminacyjnych z nauk o zarządzaniu, z filozofii oraz z języka angielskiego
2016

Mgr inż. Daniel Marciniak
Tytuł pracy: Rola zrównoważonego zarządzania w budowaniu doskonałości operacyjnej na podstawie dobrych praktyk w produkcji przemysłowej

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
 • Promotor: Dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. PŁ
 • Udział w egzaminach doktorskich: członek komisji egzaminacyjnych z nauk o zarządzaniu, z ekonomii oraz z języka angielskiego
2016

Mgr Anna Marszal
Tytuł pracy: Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na giełdzie niemieckiej w oparciu o matematyczne metody analizy danych

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
 • Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szablewski
 • Udział w egzaminach doktorskich: przewodniczący komisji egzaminacyjnych z nauk o zarządzaniu, z ekonomii oraz z języka angielskiego

 

 

 

 

KSZTAŁCENIE DOKTORANTÓW

2023

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 26-27.05.2023

 • Prowadzenie kursu „Methodology of scientific research” (10h) w ramach 2023 Summer Doctoral School of the University of Szczecin, 3rd Ed. „How to become a better scientist & teacher”
2023

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki, Łódź, 07.03.2023

 • Konsultacja indywidualna koncepcji rozprawy doktorskiej mgr Kaliny Bokwy (promotor: dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ) ze szczególnym uwzględnieniem metodyki pracy badawczej w ramach kursu „Tutorial z mistrzem” (3h)
2023

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 27-28.02.2023

 • Prowadzenie kursu „Methodology of scientific research” (10h) w ramach 2023 Winter Doctoral School of the University of Szczecin, 2nd Ed. „How to become a better scientist & teacher”
2022

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 24.11.2022

 • Prowadzenie kursu „Methodology of scientific research” (10h) w ramach 2022 Winter Doctoral School of the University of Szczecin „How to become a better scientist & teacher”

 

 

 

 

RECENZJE W POSTĘPOWANIACH HABILITACYJNYCH

2020

Dr Justyna Dobroszek
Tytuł głównego osiągnięcia: Współczesny wymiar systemu rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach usługowych: uwarunkowania – narzędzia pomiaru – raportowanie
[Pobierz recenzję]

 • Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • Jednostka: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Rola w komisji: recenzent
 • Data wykonania recenzji: 23.01.2020
 • Data posiedzenia komisji habilitacyjnej: 17.03.2020
 • Strona postępowania w systemie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 

 

 

 

UDZIAŁ W KOMISJACH HABILITACYJNYCH

2019

Dr Urban Pauli
Tytuł głównego osiągnięcia: Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego

2018

Dr Beata Glinkowska
Tytuł głównego osiągnięcia: Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw

2018 Dr Teresa Piecuch
Tytuł głównego osiągnięcia:
Rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej – perspektywa indywidualna i organizacyjna

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNE

2023

Dr Taimoor Hassan
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 02.03.2023

 • Członek zespołu ds. nostryfikacji w sprawie uznania dyplomu doktora nauk o zarządzaniu i inżynierii (Management Science and Engineering) wydanego przez Nanjing University of Science and Technology (Chiny) za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.