Polecane strony


Strony zaprzyjaźnionych naukowców:

Prof. nadzw. dr hab. Marek Ćwiklicki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Witold Kieżun – Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Kozłowski – Uniwersytet Łódzki

Dr Andrzej Marjański – Społeczna Akademia Nauk

Prof. nadzw. dr hab. Bogusz Mikuła – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr inż. Paweł Pietras – Politechnika Łódzka

Dr Izabela Różańska-Bińczyk – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Społeczna Akademia Nauk

Dr Maciej Szczepańczyk – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Krzysztof Wach – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr inż. Anna Walaszczyk – Politechnika Łódzka

Prof. nadzw. dr hab. Julita Wasilczuk – Politechnika Gdańska

Dr Krzysztof Woźniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Politechnika Łódzka

 

Strony organizacji, z którymi współpracuję:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

 

Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju WZ UŁ

 

Centrum Przedsiębiorczości WZ UŁ

 

Blogi dla naukowców:

Blog prof. nadzw. dra hab. Krzysztofa Leji – „Quo vadis, academia”

Blog prof. nadzw. dra hab. Emanuela Kulczyckiego – „Warsztat Badacza Komunikacji”

Blog „Robię habilitację” – porady dla habilitantów

 

Serwisy dla menedżerów:

Encyklopedia Zarządzaniawersja angielska