Polecane strony


Strony zaprzyjaźnionych naukowców:

Prof. nadzw. dr hab. Marek Ćwiklicki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Witold Kieżun – Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Kozłowski – Uniwersytet Łódzki

Dr Andrzej Marjański – Społeczna Akademia Nauk

Prof. nadzw. dr hab. Bogusz Mikuła – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr inż. Paweł Pietras – Politechnika Łódzka

Dr Izabela Różańska-Bińczyk – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Społeczna Akademia Nauk

Dr Maciej Szczepańczyk – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Krzysztof Wach – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr inż. Anna Walaszczyk – Politechnika Łódzka

Prof. nadzw. dr hab. Julita Wasilczuk – Politechnika Gdańska

Dr Krzysztof Woźniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Politechnika Łódzka

 

Strony zaprzyjaźnionych naukowców aktywne w poprzednich latach:

Prof. dr hab. Wojciech Czakon – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys – Politechnika Białostocka

Dr hab. inż. Grzegorz Szymański – Politechnika Łódzka

Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki – Politechnika Warszawska

 

Blogi dla naukowców:

Blog prof. nadzw. dra hab. Krzysztofa Leji – “Quo vadis, academia”

Blog prof. nadzw. dra hab. Emanuela Kulczyckiego – “Warsztat Badacza Komunikacji”

Blog “Robię habilitację” – porady dla habilitantów

 

Serwisy dla menedżerów:

Encyklopedia Zarządzaniawersja angielska