Polecane strony


Strony zaprzyjaźnionych naukowców:

Prof. dr hab. Marek Ćwiklicki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Witold Kieżun – Akademia Leona Koźmińskiego

Dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr Rafał Kusa – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr Andrzej Marjański – Społeczna Akademia Nauk

Dr hab. Bogusz Mikuła, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr Marcin J. Piątkowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr inż. Paweł Pietras – Politechnika Łódzka

Dr Izabela Różańska-Bińczyk – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Społeczna Akademia Nauk

Dr Maciej Szczepańczyk – Politechnika Łódzka

Dr hab. Marek Szczepański, prof. PP – Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik – Politechnika Łódzka

Dr Albert Tomaszewski – Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. Krzysztof Wach – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr inż. Anna Walaszczyk – Politechnika Łódzka

Dr hab. Julita Wasilczuk, prof. PG – Politechnika Gdańska

Dr hab. Sławomir Wawak, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Krzysztof Woźniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Politechnika Łódzka

 

Strony organizacji, z którymi współpracuję:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

 

Centrum Metodologii Badań w Naukach o Zarządzaniu i Jakości „BizResearch”

 

Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju WZ UŁ

 

Centrum Przedsiębiorczości WZ UŁ

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Zarząd Krajowy

 

Eurasia Research

 

Blogi dla naukowców:

Blog prof. nadzw. dra hab. Krzysztofa Leji – „Quo vadis, academia”

Blog prof. nadzw. dra hab. Emanuela Kulczyckiego – „Warsztat Badacza Komunikacji”

Blog „Robię habilitację” – porady dla habilitantów

 

Serwisy dla menedżerów:

Encyklopedia Zarządzaniawersja angielska