Autorskie projekty okładek do monografii naukowych


W ramach swoich zainteresowań projektuję okładki do książek naukowych.
Zapraszam do obejrzenia galerii moich prac:

 

2016
Zasobowe zdolności dynamiczne w zarządzaniu rozwojem firm sektora MSP

 

2016
Problemy i perspektywy zarządzania w społeczeństwie ryzyka oraz zagadnienia jakości życia

 

2015
Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem – aspekty poznawcze

 

2014
Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego

 

2014
Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu

 

2014
Natura i uwarunkowania ryzyka

 

2014
Managers’ behaviour determinants in the enterprise crisis situation

   2014
Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych

 

2014
Nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną

 

2014
Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach

 

2014
Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach

 

2014
Zarządzanie rozwojem organizacji w otoczeniu wielokulturowym

 

2014
Small and medium-sized enterprises in the European Union: development challenges in 2014-2020 perspective

  2009
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki

 

2009
Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa

 

2008
Barriers to development of high-technology small and medium-sized enterprises

 

2008
Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji

 

2008
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii

 

2008
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

 

2007
Zarządzanie rozwojem organizacji (Tom I i II)

 

2006
Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego – teraźniejszość i przyszłość

 

Ponieważ nie należy się wstydzić swoich początków
poniżej prezentuję moje dwa pierwsze projekty okładek do książek 🙂

2006
Pracownicy produkcyjni – problemy zarządzania. Materiały konferencyjne

 

2006
Pracownicy produkcyjni – problemy zarządzania