Strony internetowe projektów badawczych


W ramach swoich zainteresowań projektuję i prowadzę strony internetowe projektów badawczych.
Zapraszam do ich odwiedzenia:

 

2019
Strona internetowa projektu badawczego
„Praktyki Green HR a wielopoziomowe zarządzanie wynikami organizacji”
www.greenhr.bizresearch.pl

2019
Strona internetowa projektu badawczego 
„Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu”
www.etyka.matejun.pl

2014
Strona internetowa projektu badawczego 
„Zarządzanie wykorzystaniem instrumentów wspierania rozwoju przez małe i średnie przedsiębiorstwa – kontekst strategiczny”
www.projektmsp.matejun.pl | www.smeproject.matejun.com

 

2013
Strona internetowa projektu badawczego 
„Czynniki i metody rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w firmach małej i średniej wielkości”
www.projektpt.matejun.pl