Konferencje dla praktyki gospodarczej


2023: XVI Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2023

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

12-14.06.2023, Łódź, Vienna House by Wyndham Andel’s Lódź

W dniach 12-14.06.2023 odbyła się kolejna, 16. już edycja Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie. Jak co roku zaproszono polityków, samorządowców, przedstawicieli świata nauki i sztuki, przedsiębiorców i ekspertów z kraju i zagranicy do dyskusji nad aktualnymi i perspektywicznymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi rozwoju województwa łódzkiego. W ramach wydarzenia zorganizowano 65 paneli tematycznych, sesje merytoryczne, wykłady motywacyjne oraz konferencje prasowe. Forum uświetniła także Gala Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na Plus”, w trakcie której wyróżniono firmy, które stosują i wdrażają nowoczesne rozwiązania, promują wizerunek regionu oraz stanowią wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorców.

Sesję inauguracyjną pierwszego dnia forum poświęcono strategicznym wyzwaniom rozwoju Polski, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, polityki energetycznej i infrastruktury transportowej. W ramach paneli tematycznych dyskutowano m.in. o partnerskiej współpracy polsko-ukraińskiej, wykorzystaniu sztucznej inteligencji w transformacji cyfrowej, ekologii i rolnictwie, „srebrnej rewolucji”, w tym głównie o aktywności seniorów, o energii przyszłości, współpracy samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych oraz roli menedżerów we wspieraniu pracowników w sytuacjach kryzysu emocjonalnego.

Drugiego dnia obrad omówiono możliwości pozyskiwania Funduszy Europejskich przez firmy z regionu łódzkiego, a także wyzwania i możliwości, jakie stwarza zmieniające się środowisko rynku pracy w Europie. Dyskutowano m.in. jak tworzyć bardziej odporny rynek pracy w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej Unii Europejskiej, w jaki sposób rewolucja przemysłowa, sztuczna inteligencja i robotyzacja wpływa na rozwój regionalny, a także w jaki sposób specyfika generacji Z kształtuje perspektywy rozwoju rynku sprzedaży on-line. Trzeci dzień forum poświęcono głównie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Dyskutowano m.in. na temat perspektyw i uwarunkowań współpracy gospodarczej firm z regionu łódzkiego z partnerami z Japonii, Korei Południowej, Ukrainy, Indii, a także z obszaru Azji Południowo-Wschodniej. Uwagę poświęcono także m.in. wsparciu podmiotów realizujących usługi społeczne oraz roli architektury w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa łódzkiego.

Jeden z paneli pierwszego dnia forum poświęcono roli sportu i aktywności fizycznej w kształtowaniu aktywnego i zdrowego stylu życia oraz perspektyw rozwojowych regionu łódzkiego. Partnerem merytorycznym tego wydarzenia był Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a jego moderatorem była dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ. Gościem specjalnym panelu był Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Wśród prelegentów znaleźli się zawodnicy: Jagoda Bandoch – kapitan zespołu koszykarskiego MUKS Widzew Łódź, nauczyciel wychowania fizycznego, dietetyk; Dr Piotr Kędzia – olimpijczyk z Aten i Pekinu w sztafecie 4x400m reprezentujący Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, naukowcy z Wydziału Zarządzania UŁ oraz działacze sportowi i społeczni zaangażowani w sprawy kultury fizycznej, sportu i edukacji: Marek Jóźwiak – Wójt Gminy Głowno; Krzysztof Skowroński – Wójt Gminy Zduny oraz Paweł Szczepanik – przedstawiciel Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kutno, Prezes Zarządu PZBall.

Punktem wyjścia do dyskusji były obserwacje, iż współczesne wyzwania i postęp cywilizacyjny skutkują nie zawsze pożądanymi zmianami w stylu życia, który uznawany jest za główny czynnik decydujący o zdrowiu człowieka, społeczeństwa, a także o powodzeniu i sukcesie miast i regionów. W związku z tym przedstawiono dobre praktyki i wyzwania w zakresie szerzenia i promocji aktywności fizycznej jako jednego z głównych składników zdrowego stylu życia, a także wykorzystania aktywności sportowej w promocji miast i regionów. Uczestnicy zwrócili ponadto uwagę na procesy aktywizacji społeczności lokalnych, polityków, ekspertów i profesjonalistów podejmowane dla osiągnięcia trwałych zmian w obszarze rozpowszechniania zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia. Panel został nakierowany także na pobudzenie integracji środowisk sportowych regionu oraz promowanie polityki prosportowej i prozdrowotnej województwa łódzkiego.

Mój udział w Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2023 obejmował:

 • udział w obradach Forum (1 dzień wydarzenia),
 • udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. „Szybkość, siła, sukces – sport jako katalizator rozwoju społecznego”.

 

2022: XV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2022

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

14-16.12.2022, Łódź, Vienna House Andel’s Lodz

Europejskie Forum Gospodarcze jest najważniejszym wydarzeniem gospodarczym w województwie łódzkim – miejscem, w którym ludzie biznesu spotykają się i wymieniają doświadczenia między sobą, inwestorami, naukowcami, administracją i innowatorami. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Biznes w erze innowacji”. W jej ramach zorganizowano sesję plenarną, debaty ekonomiczne, wykłady motywacyjne oraz 43 panele dyskusyjne, podzielone na sześć obszarów tematycznych: technologie, biznes, społeczeństwo, edukacja, motywacja oraz rozwój. Uczestnicy mogli wziąć także udział w sześciu sesjach networkingowych.

Sesja plenarna poświęcona została debacie na temat szans, zagrożeń oraz perspektyw  rozwoju rynku dronów w Polsce w związku z agresją Rosji na Ukrainę. W ramach paneli dyskutowano między innymi o ochronie współczesnych organizacji przed cyberatakami, profilaktyce onkologicznej i zagadnieniach psychoonkologii w kontekście mobilizacji Polaków do dbania o własne zdrowie, roli samorządów w rozwoju regionów, a także możliwości internacjonalizacji przedsiębiorstw w związku z sytuacją w Ukrainie. Zwrócono też uwagę na wyzwania rozwoju transportu w województwie łódzkim, rolę regionalnych centrów badawczych we wdrażaniu innowacji, jak również przedstawiono aktualną ofertę regionalnych instrumentów finansowych dla firm sektora MSP. Inne tematy dotyczyły m.in. ekonomii społecznej, najlepszych praktyk współpracy nauki z biznesem, cyfryzacji MSP, zarządzania w dobie kryzysów i niepewności, a także promocji regionów poprzez sport oraz głównych trendów na rynku e-commerce. Obrady forum uświetniły ponadto: Gala Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na Plus”, pokaz mody oraz atrakcje artystyczne.

Jeden z paneli poświęcono wyzwaniom i dobrym praktykom w obszarze aktywności i aktywizacji seniorów z województwa łódzkiego. Został on zorganizowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Łodzi. Moderatorem spotkania była dr hab. Bożena Ewa Matusiak, a wzięli w nim udział: Prezes PTE Oddział w Łodzi dr Zofia Sepkowska, seniorzy: Krystyna Szcześniak – emerytowany pracownik administracji rządowej, uczestniczka projektu „Łódź Przyjazna Seniorom”, Jerzy Socik – przedsiębiorca, emerytowany kurator zawodowy i pracownik naukowy, który w wieku 71 lat rozpoczął treningi boksu w Klubie Sztuk Walki ŁKS Łódź Boks oraz eksperci reprezentujący sferę nauki z WZ UŁ. Gośćmi specjalnymi byli: Czesław Lang – kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski, dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata, przedsiębiorca, aktywny inspirator i propagator zdrowego trybu życia, a także Robert Baryła, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

W trakcie spotkania prelegenci zaprezentowali najnowsze podejścia do zarządzania międzygeneracyjnego oraz omówili zmiany demograficzne zachodzące w społeczeństwie i na rynku pracy skutkujące zmianą paradygmatu społeczno-ekonomicznego w kierunku wzrostu znaczenia tzw. srebrnej gospodarki. Przedstawiciele nauki i władz samorządowych przedstawili mapę inicjatyw nakierowanych na aktywizację intelektualną, społeczną, techniczną, psychiczną i fizyczną seniorów w regionie łódzkim, takich jak: Kluby Seniorów, Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Karta Seniora Województwa Łódzkiego oraz różnorodne projekty instytucji pozarządowych realizujących programy aktywności dla osób po 65 r.ż. Zwrócono także uwagę na integrację seniorów w mediach społecznościowych oraz możliwości wykorzystania przez nich wielu różnorodnych aplikacji mobilnych ułatwiających i usprawniających codzienne czynności. Jako jeden z dobrych przykładów inicjatyw skierowanych do osób starszych przedstawiono projekt „Łódź Przyjazna Seniorom” dofinansowany ze środków rządowego, wieloletniego programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 i realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi. Jego celem była aktywizacja osób dojrzałych w wieku 60+ w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez kompleksowe działania szkoleniowe. Efektem realizacji projektu było włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego poprzez podniesienie poziomu ich kompetencji cyfrowych oraz nabycie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii. Dzięki temu i podobnym rozwiązaniom seniorzy poprawiają jakość swojego życia, aktualizują wiedzę oraz umiejętności, dostosowują się do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych, a także dłużej utrzymują swoją aktywność na rynku pracy.

Mój udział w Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2022 obejmował:

 • udział w obradach Forum,
 • udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. „Aktywizacja i aktywność seniorów – wyzwania i dobre praktyki z województwa łódzkiego”.

 

2021: XIV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2021

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

27-29.10.2021, Łódź, Vienna House Andel’s Lodz

Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi to miejsce spotkania i dialogu przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów i ekspertów, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, świata nauki, jednostek samorządu terytorialnego oraz władz rządowych. W trakcie 3 dniowych obrad uczestnicy dyskutują nad wyzwaniami i perspektywami rozwoju regionu łódzkiego oraz kraju, a także możliwościami współpracy krajowej i międzynarodowej.

Tegoroczna edycja pod hasłem „Wiedza, biznes, praktyka!” obejmowała sesję inauguracyjną „Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki w dobie pandemii”, 31 paneli tematycznych podzielonych na 5 kategorii: (1) Innowacje i technologie, (2) Biznes i finanse, (3) Gospodarka i społeczeństwo, (4) Przedsiębiorczość i rozwój oraz (5) Lodzkie export days, a także imprezy towarzyszące, w tym wykłady motywacyjne prowadzone przez uznanych specjalistów. W ramach sesji panelowych dyskutowano o innowacyjności i konkurencyjności firm sektora MSP, wyzwaniach handlu zagranicznego, pozyskiwaniu nowych rynków zbytu oraz przedsiębiorczości, zarządzaniu i rozwoju przedsiębiorstw.

Dużo uwagi poświecono innowacyjnemu kształceniu kadr dla gospodarki oraz roli lidera w erze cyfrowej transformacji. Omawiano działania podejmowane przez samorząd terytorialny w zakresie wspierania przedsiębiorczości, a także prezentowano dobre przykłady wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez przedsiębiorców. Poruszono strategiczny temat Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz kolei dużych prędkości, wskazując na wpływ tych inwestycji na społeczno-gospodarczy rozwój województwa łódzkiego. Mówiono roli współpracy w rozwoju podmiotów gospodarczych oraz regionu, a także o wyzwaniach związanych z neutralnością klimatyczną. Poruszono temat kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu oraz wyzwań stojących przed regionem łódzkim, związanych z przekształceniami źródeł pozyskiwania energii oraz ich ekonomicznych i społecznych skutków. Dyskutowano również o promocji województwa łódzkiego i wykorzystaniu do tego sportowych marek regionu. W ramach pozostałych paneli podjęto m.in. problematykę nowoczesnych technologii w medycynie, finansowania rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem crowdfundingu, kreowania marki osobistej podczas relacji biznesowych i spotkań nieoficjalnych, czy wykorzystania mediacji jako alternatywnej lub komplementarnej do postępowania sądowego metody rozwiązywania konfliktów pomiędzy przedsiębiorcami.

Jeden z paneli poświęcono wyzwaniom łódzkiego biznesu na drodze do światowych rynków. Został on zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Łodzi. Moderatorem spotkania był Paweł Marczak – koordynator RODM, a udział w nim wzięli eksperci reprezentujący sferę nauki z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego – Karol Jakubaszek. W ramach panelu rozmawiano o wyzwaniach dla współczesnego biznesu w postaci coraz bardziej zaawansowanych procesów globalizacyjnych i internacjonalizacji przedsiębiorstw, zaprezentowano też z jakich programów, funduszy i źródeł wsparcia mogą korzystać polskie firmy w rozwoju aktywności na rynkach międzynarodowych. Zwrócono ponadto uwagę na najważniejsze globalne trendy wpływające na charakter i zakres internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także na rozwiązania w zakresie implementacji działań w obszarze zrównoważonego rozwoju do praktyki gospodarczej. Uwagę poświęcono także najważniejszym wyzwaniom (społecznym, politycznym, kulturowym czy prawnym), przed którymi stają polskie firmy internacjonalizujące swoją działalność. Przedstawiono przy tym przykłady liderów i dobrych wzorców przedsiębiorstw z regionu łódzkiego, które odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej.

Mój udział w Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2021 obejmował:

 • udział w obradach Forum,
 • udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. „Łódzki biznes na drodze do światowych rynków”.

 

2021: Konferencja „HRLab – Zielona i zdalna transformacja”

Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

10.06.2021, Kraków, Platforma Zoom

Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi stanowi jedno z najważniejszych wyzwań wobec organizacji przyszłości. Kapitał ludzki odgrywa nie tylko kluczową rolę w budowaniu sprawności i wartości rynkowej prowadzonej działalności, ale podlega też ciągłej transformacji pod wpływem czynników organizacyjnych i społeczno-gospodarczych. W tych dynamicznych warunkach dobór koncepcji, metod i narzędzi zarządzania istotnie determinuje sprawność i skuteczność kierowania zasobami ludzkimi.

Obecnie, do kluczowych czynników transformacji kapitału ludzkiego w organizacjach można zaliczyć wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki cyfrowej i opartej na wiedzy. Tym zagadnieniom poświęcono właśnie konferencję „HRLab – Zielona i zdalna transformacja”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 osób z całej Polski – przede wszystkim przedstawiciele praktyki gospodarczej: właściciele przedsiębiorstw, kadra kierownicza różnych szczebli, pracownicy i specjaliści działów kadrowych, a także pasjonaci HRM. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także reprezentanci środowiska naukowego – przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz członkowie Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju działającego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

W trakcie konferencji poruszono wiele różnorodnych zagadnień związanych z zieloną i zdalną transformacją środowiska pracy współczesnych organizacji, koncentrując się na prezentacji dobrych praktyk oraz rozwiązań zalecanych do implementacji w praktyce gospodarczej. W ramach prezentacji przedstawiono między innymi koncepcję samokreacji i modelowania pracy (job crafting) jako jeden z kluczowych elementów satysfakcji pracowniczej, a także możliwości i zasady transformacji miejsca pracy w kierunku smart workplace jako element stymulujący innowacyjność i zaangażowanie zespołów pracowniczych. Omówiono także współczesne zasady budowania i rozwoju marki pracodawcy oraz marki osobistej w nurcie zrównoważonego rozwoju.

Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje pandemii COVID-19 dla przebiegu procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Omówiono tu wyzwania w sferze zapewnienia i wsparcia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w hybrydowych modelach pracy, a także podkreślono możliwości wykorzystania rozwiązań technologicznych w zakresie automatyzacji i cyfryzacji w usprawnianiu efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowano szereg rozwiązań praktycznych związanych z transformacją funkcji ZZL w warunkach pandemii COVID-19, takich jak e-rekrutacja, e-onboarding, e-offboarding, czy komunikacja zdalna. Podkreślano też znaczenie wsparcia kadry w warunkach kryzysu m.in. poprzez helplinie wsparcia zdrowia psychicznego pracowników, seminaria z zewnętrznymi ekspertami, zajęcia z trenerami personalnymi, wsparcie dla rodziców, czy utrzymywanie relacji interpersonalnych w warunkach komunikacji na odległość.

Rozważania poświęcono także problematyce zarządzania międzypokoleniowego zwracając uwagę zarówno na zrównoważoną współpracę z pokoleniem Z, jak również na rozwiązania pozwalające na wzmacnianie i skuteczne wykorzystywanie potencjału pracowników 55+. Interesujące wystąpienie dotyczyło także stylowej i odpowiedzialnej mody w miejscu pracy. W tym przypadku skoncentrowano m.in. się na możliwościach i zasadach wykorzystania dress code w kreowaniu profesjonalnego wizerunku pracowników, zapewnieniu etykiety w biznesie oraz kształtowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi. Jedną z prezentacji poświęcono prezentacji istoty i zakresu merytorycznego koncepcji zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (green HRM). Zwrócono tu szczególną uwagę na rolę tego podejścia w kształtowaniu ekologicznego sukcesu prowadzonej działalności, a także na czynniki determinujące skuteczność wykorzystania tej koncepcji w praktyce gospodarczej. Przedstawiciele biznesu byli szczególnie zainteresowani prezentacją i analizą czynników kształtujących gotowość do stosowania praktyk zielonego ZZL w organizacjach.

Mój udział w Konferencji „HRLab – Zielona i zdalna transformacja” obejmował:

 • udział w obradach konferencji,
 • prezentację pt. „Green HRM – zrównoważone zarządzanie personelem kluczem do ekologicznego sukcesu firmy” we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk z WZ UŁ.

 

2020: XIII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020 Online

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

02-04.12.2020, Łódź, Platforma Zoom

Europejskie Forum Gospodarcze to cykliczne wydarzenie organizowane od kilkunastu lat przez Województwo Łódzkie. Porusza różnorodne tematy gospodarcze stanowiąc arenę dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, ekspertami, naukowcami, przedstawicielami instytucji publicznych oraz organizacji otoczenia biznesu. Jest przestrzenią nawiązywania nowych kontaktów i zdobywania potencjalnych klientów oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Program Forum pozwala spojrzeć na wyzwania współczesnej gospodarki z różnych perspektyw wyznaczających pożądane kierunki rozwoju regionu łódzkiego i działających w nim podmiotów gospodarczych.

W tegorocznej edycji odbyło się 16 sesji panelowych podzielonych tematycznie na zagadnienia związane z pracą i polityką społeczną, gospodarką, zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz innowacjami. Wzięło w nich udział ponad 100 prelegentów i gości specjalnych z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. W trakcie wydarzenia przedstawiono też laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”, a w trakcie Łódzkiego Dnia Innowacji – I edycji Kuźni Pomysłów.

XIII edycja Forum miała wyjątkowy charakter ze względu na formułę online. Była ona nie tylko odpowiedzią na sytuację epidemiczną, ale stała się również punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak pandemia zmienia obraz polskiej gospodarki. Temat ten został podjęty m.in. w trakcie sesji inauguracyjnej „Polska i Świat w czasie pandemii”, podczas której przedstawiciele regionów europejskich dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z walki ze skutkami pandemii. W ramach tej problematyki dyskutowano ponadto o zmianach na rynku pracy oraz roli instytucji pośredniczących w ograniczaniu skutków COVID-19. Zwrócono także uwagę na znaczenie digitalizacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz na możliwości, jakie stwarza czas pandemii do upowszechniania się innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru logistyki. Pozostałe panele dyskusyjne poświęcono m.in. inwestycjom infrastrukturalnym w regionie łódzkim, roli szkolnictwa zawodowego i sztucznej inteligencji w rozwoju przemysłu 4.0, a także innowacjom cyfrowym i finansowaniu mikroprzedsiębiorstw.

W programie nie zabrakło także tematów związanych ze społeczną i środowiskową odpowiedzialnością biznesu. Jeden z paneli poświęcono możliwościom i perspektywom wykorzystania praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (green HRM) we współczesnych przedsiębiorstwach. Green HRM to zyskująca na popularności koncepcja łącząca zarządzanie środowiskowe i zarządzanie zasobami ludzkimi w taki sposób, by motywować pracowników do aktywności proekologicznej. Moderatorem spotkania była dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ. W panelu udział wzięli eksperci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiegodr hab. Ewa Matusiak, prof. UŁdr Izabela Różańska-Bińczyk oraz dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań dotyczących podstaw teoretycznych oraz zakresu i efektów wykorzystania praktyk green HRM w praktyce gospodarczej. Przedstawiciele przedsiębiorstw: Piotr Trojanowski – Prezes zarządu firmy Dankan sp. z o.o. (Ecol Group)., Michal Jarosz – Kierownik ds. pokoi DoubleTree by Hilton oraz dr Anna Dyląg – Prezes Zarządu ABC Energia sp. z o.o., zewnętrzny ekspert Komisji Europejskiej ds. energii zaprezentowali przykłady praktyk green HRM stosowane w swoich firmach, a także zwrócili uwagę na istotne aspekty i uwarunkowania ich implementacji w przedsiębiorstwach. Podjęto także szerszą dyskusję dotyczącą wpisywania się praktyk green HRM w cele zrównoważonego rozwoju oraz ich spójności z dokumentami strategicznymi i kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczanymi w ramach polityki Unii Europejskiej.

Mój udział w Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2020 obejmował:

 • udział w obradach Forum,
 • udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. „Praktyki Green HRM we współczesnych przedsiębiorstwach”.

 

2020: SDGLab Society 5.0 Conference

Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

18-19.11.2020, Zoom (Online), Kraków

Społeczeństwo 5.0 to kolejny etap ewolucji społeczno-gospodarczej po modelu opartym na myślistwie (1.0), rolnictwie (2.0), przemyśle (3.0) oraz informacji (4.0). Koncentruje się na człowieku zachowując równowagę (balans) między postępem gospodarczym a zdolnością do rozwiązywania problemów społecznych poprzez ścisłą integrację przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej. Na tym etapie świat ludzi, maszyn i całego otaczającego ich otoczenia jest wzajemnie i bezpośrednio powiązany oraz umie się ze sobą skutecznie komunikować przy wsparciu sztucznej inteligencji. Idea ta pozwala wejść na zupełnie nowy poziom postępu cywilizacyjnego, jest jednak również źródłem wielu wyzwań związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju oraz oddziaływaniem na stan naszej planety i dobrostan ludzi.

Tym wyzwaniom poświęcono konferencję SDGLab Society 5.0. Wzięło w niej udział ponad 60 uczestników z kraju i zagranicy: naukowców, ekspertów i specjalistów z zakresu techniki, innowacyjności i sztucznej inteligencji, praktyków gospodarczych, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji publicznych. Patronat Honorowy nad konferencją objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Pierwszy dzień obrad poświęcono oddziaływaniu idei Społeczeństwa 5.0 na środowisko i przyszłość rozwoju gospodarczego. W trakcie wystąpień przedstawiono m.in. podstawowe założenia i perspektywy wdrażania koncepcji zero waste oraz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez odpowiedzialne projektowanie, produkcję, konsumpcję oraz skuteczne działania polityczne. Dyskutowano nad wyzwaniami dla przedsiębiorstw wynikającymi ze wzrostu świadomości ekologicznej konsumentów, a także prezentowano działania podejmowane na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie.

Drugi dzień obrad poświęcono społeczno-gospodarczym konsekwencjom interakcji zachodzących między światem cyfrowym i rzeczywistym. Dyskutowano nad rolą sztucznej inteligencji i robotyzacji w rozwoju Społeczeństwa 5.0, rozważano także wpływ zaawansowanych technologii na osiągnięcia w zakresie celów zrównoważonego rozwoju, postępy globalizacji oraz prawa człowieka i pracownika. Jedną z prezentacji poświęcono znaczeniu zrównoważonego (SHRM) oraz zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz poprawie wyników środowiskowych przedsiębiorstw. W ramach wystąpienia zaprezentowano podstawowe rodzaje i konkretne przykłady praktyk GHRM podzielonych na 5 kategorii odpowiadających poszczególnym etapom procesu kadrowego w organizacji: zielonemu planowaniu, rekrutacji, rozwojowi, motywowaniu oraz zarządzaniu dokonaniami kadry. Powiązano również implementację praktyk GHRM z wynikami środowiskowymi przedsiębiorstw, rozpatrywanymi w perspektywie zielonych procesów, produktów/usług oraz zielonych metod zarządzania. Przedstawiciele praktyki gospodarczej byli szczególnie zainteresowani wynikami badań przeprowadzonych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na temat zakresu oraz korzyści wynikających z implementacji praktyk GHRM w przedsiębiorstwach z regionu łódzkiego. Wystąpienie zakończyła refleksja na temat oczekiwań pracowników i menedżerów w zakresie dalszych możliwości zastosowania i kierunków rozwoju praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach.

Mój udział w Konferencji SDGLab Society 5.0 obejmował:

 • udział w obradach konferencji,
 • prezentację pt. „Green HRM – Sustainable HRM – what are they? Do they differ and how to introduce them in the company?” we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk z WZ UŁ.

 

2018: XI Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2018

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

15-16.10.2018, Łódź, Vienna House Andel’s Lodz

Europejskie Forum Gospodarcze stanowi platformę dialogu i integracji dla regionalnych i europejskich środowisk gospodarczych, sprzyjająca nawiązywaniu nowych oraz umacnianiu już istniejących relacji biznesowych pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi. Spotkają się tu reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poszukiwać nowych obszarów rozwoju, zaś reprezentanci czołowych firm międzynarodowych prezentują w jaki sposób budować silne marki na arenie globalnej w oparciu o lokalne możliwości. Uczestnicy mają możliwość wysłuchania prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów oraz udziału w branżowych panelach tematycznych i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Jeden z paneli poświęcono dyskusji na temat współdziałania przedsiębiorstw, podmiotów samorządu gospodarczego oraz instytucji publicznych na rzecz rozwoju edukacji zawodowej. Wzięło w nim udział ponad 50 osób – przedstawicieli instytucji edukacyjnych, szkół wyższych, władz samorządowych oraz przedsiębiorców. Celem tego spotkania była analiza możliwości, jakie daje zrzeszanie się przedsiębiorstw w kontekście prowadzenia efektywnej współpracy z samorządami w obszarze edukacji. Lepsza współpraca oznacza przede wszystkim dostosowanie treści i metod kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców, ale także podejmowanie wspólnych działań na rzecz jak największego zainteresowania nauką na wybranych kierunkach. Podczas spotkania omówiono modele zrzeszenia przedsiębiorców funkcjonujące w Polsce oraz w innych krajach europejskich oraz zwrócono uwagę, jakie korzyści przynoszą one systemowi edukacji zawodowej. Zaprezentowano dobre wzorce i rozwiązania proponowane przez władze rządowe i samorządowe w celu jak najlepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców. Przedstawiono też, jak taka współpraca postrzegana jest przez pracodawców z różnych branż w oparciu o doświadczenia wynikające z kształcenia w zawodzie ślusarza i edukacji w zakresie informatyki.

W ramach Forum Gospodarczego zorganizowany został też meeting logistyczny pt. „Łódzkie – centralny hub logistyczny Europy”. Wzięło w nim udział ponad 50 przedstawicieli instytucji publicznych (m.in. Ministerstwa Infrastruktury, Rozwoju, Spraw Zagranicznych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Inspekcji Transportu Drogowego, Centralnego Portu Komunikacyjnego, władz lokalnych), firm logistycznych i instytucji finansowych, szkół wyższych oraz stowarzyszeń i izb gospodarczych. Celem spotkania było wskazanie problemów i wyzwań dla branży logistycznej oraz całej gospodarki w kontekście rozwoju nowego jedwabnego szlaku. Meeting rozpoczął się od panelu wprowadzającego pt. „Geopolityka, infrastruktura, nauka i biznes na jedwabnym szlaku – współpraca czy konflikt”, a następnie prace kontynuowano w zespołach w ramach stolików tematycznych. Dyskutowano na temat współpracy i wspólnej strategii w tworzeniu grup biznesowych w branży logistycznej, kluczowych przeszkód handlowych (m.in. w zakresie spedycji, prawa, zabezpieczeń, czy ceł) i interesów polityczno-ekonomicznych wzdłuż nowego jedwabnego szlaku oraz rozwoju korytarzy transportowych i punktów węzłowych sieci transeuropejskich. 

Mój udział w Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 20218 obejmował:

 • udział w obradach Forum
 • udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. „Współdziałanie w edukacji zawodowej – branżowe zrzeszenia przedsiębiorców”,
 • udział w meetingu logistycznym „Łódzkie – centralny hub logistyczny Europy” – moderator dyskusji nt. „Wspólna strategia w tworzeniu grup biznesowych ” we współpracy z Dyrektor Dorotą Wodnicką z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

2018: Konferencja „Łódzkie – Smart Region with Smart Cities” pt. „Water Challenge”

Organizatorzy: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

22.05.2018, Łódź, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka

Koncepcja smart city wyznacza kluczowy trend kształtujący perspektywy rozwojowe miast europejskich. Jej znaczenie wynika z interdyscyplinarnego charakteru łączącego innowacyjne, elastyczne i transnarodowe przedsięwzięcia gospodarcze, wykwalifikowany, kreatywny i zaangażowany społecznie kapitał ludzki oraz transparentne i kompetentne władze w procesie kształtowania przestrzeni miejskiej w oparciu o wizję strategiczną. Warunki te stanowią podstawę do rozwoju przyjaznych warunków życiowych i zawodowych, zaawansowanych usług publicznych i społecznych oraz budują trwałą konkurencyjność regionalną opartą na przewagach środowiskowych. Kluczowym czynnikiem synergii tych komponentów koncepcji są jednocześnie zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne zapewniające inteligencję miejską oraz zdolność do uczenia się i rozwoju w warunkach zmian i postępującej różnorodności społeczno-gospodarczej.

Wyzwania te dotyczą również regionu łódzkiego, gdzie elementy koncepcji smart city są wdrażane z powodzeniem od kilku lat. Stanowić to powinno impuls dla intensyfikacji inicjatyw inteligentnych opartych na strategicznych przewagach konkurencyjnych, takich jak: położenie sprzyjające integracji społeczno-gospodarczej, rozwój infrastruktury teleinformatycznej, dobre warunki dla rozwoju sektora usług, startupów opartych na wiedzy oraz przedsięwzięć kreatywnych, potencjał naukowy i edukacyjny, jak również historyczna wielokulturowość. Ważnym przejawem wdrażania koncepcji smart city w tym regionie są również działania wpisujące się w nurt zrównoważonego rozwoju, odnawialne wykorzystanie zasobów naturalnych i bezpieczeństwo ekologiczne. Szczególną uwagę warto poświęcić tu nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej, które w kluczowy sposób kształtować będą warunki inteligentnego rozwoju w przyszłości.

Biorąc to pod uwagę łódzkie środowisko akademickie postanowiło stworzyć platformę wymiany doświadczeń organizacyjnych, technicznych i technologicznych w celu wspierania liderów koncepcji smart city w regionie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań w obszarze inżynierii i gospodarki wodnej.

W konferencji wzięło udział ponad 50 przedstawicieli krajowych i regionalnych organizacji regulacyjnych, samorządów, przedsiębiorstw komunalnych, dostawców technologii i rozwiązań technicznych oraz instytucji otoczenia biznesu. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nową ustawą o prawie wodnym, z nowymi kompetencjami instytucjonalnymi oraz szerokim spektrum narzędzi prawnych, organizacyjnych i technicznych, pozwalających sprostać obowiązkom nałożonym na jednostki samorządowe. Przedstawione zostały inteligentne rozwiązania dla regionów i miast związane z nowymi technologiami w zakresie gospodarowania wodą (m.in. gospodarka komunalna, baseny aquaparki, mała i duża retencja, green/smartcity). Zaprezentowane zostały także przykłady technicznych rozwiązań filtrowania i uzdatniania wody oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na inwestycje ekologiczne.

Mój udział w konferencji obejmował:

 • udział w komitecie organizacyjnym konferencji,
 • prowadzenie obrad konferencji,
 • udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. „Gospodarka wodno-ściekowa w regionach – problemy, wyzwania, perspektywy” – wypowiedź na temat roli partycypacji społecznej w formie budżetu obywatelskiego we wdrażaniu koncepcji smart city oraz w rozwoju działań związanych z gospodarką i infrastrukturą wodną w Łodzi.

 

2016: IFO 2016 Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje (IFO 2016 Forum Małych i Średnich Przedsiębiorców Regionu Morawsko-Śląskiego)

Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Morawsko-Śląskiego, Czechy oraz Agencja Inwestycji i Rozwoju Biznesu „CzechInvest”, Czechy

20.09.2016, Ostrava, Czechy, Dom Kultury „Akord”

W konferencji wzięło udział ponad 80 małych i średnich przedsiębiorców z regionu morawsko-śląskiego oraz 2 firmy z Polski. W spotkaniu wzięli ponadto udział przedstawiciele władz regionalnych oraz organizacji samorządu gospodarczego. Program spotkania koncentrował się na młodych przedsiębiorcach oraz zmianach pokoleniowych w przedsiębiorstwach. W związku z tym głównym wydarzeniem były cztery moderowane sesje tematyczne poświęcone takim problemom, jak: inwestowanie w kapitał ludzki vs inwestowanie w technologie, start-upy i wsparcie dla innowacyjnego biznesu, eksport i współpraca międzynarodowa oraz  nowa generacja przedsiębiorców (generacja Y).

Uczestnicy zwrócili uwagę, iż współczesny rynek powinien uwzględniać dokonujące się zmiany pokoleniowe i pojawienie się nowej generacji przedsiębiorców. To młode pokolenie, nazywane generacją internetu, ma zupełnie inny zestaw wartości. Charakteryzuje się elastycznością, nie przywiązuje wagi do stabilności zawodowej i życiowej, posiada gruntowną wiedzę z zakresu nowych technologii, a praca musi być dla nich przyjemna i zabawna. Współcześni, młodzi przedsiębiorcy widzą przyszłość przede wszystkim w budowaniu sieci partnerskich, obejmujących nie tylko biznes, ale również relacje interpersonalne. Ich znaczenie wzrasta wraz ze zmianą pokoleniową w firmach rodzinnych, która dokonuje się obecnie w Polsce i w Czechach i będzie wyznaczała poziom konkurencyjności rodzinnych firm sektora MSP w dłuższej perspektywie.

W takcie konferencji przedsiębiorcy mogli zapoznać się także z ofertą instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania innowacji oraz internacjonalizacji działalności. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również sesja, w której zaprezentowano 6 przykładów przedsiębiorstw, które odniosły istotny sukces w biznesie, stanowiąc jednocześnie zbiór najlepszych praktyk w zarządzaniu rozwojem firm sektora MSP.

Udział polskich firm w konferencji był związany z badaniami prowadzonymi w ramach projektu: „Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach”, realizowanego we współpracy Politechniki Łódzkiej z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Prawa z Ostrawy w Czechach.

Mój udział w konferencji obejmował:

 • udział w komitecie organizacyjnym konferencji, w tym zaproszenie firm z Polski do udziału w konferencji,
 • udział w obradach konferencji,
 • prezentację polskiej firmy Proton Archeo w ramach sesji plenarnej poświęconej najlepszym praktykom zarządzania i przykładom sukcesu w biznesie.