Media


...

..
.
.
.
.

PRASA

2020: „Szef sprawdzi, czy oszczędzasz prąd i segregujesz śmieci”
Wywiad dla Gazety Wyborczej

 

...

.
.
.
.
.

WIDEO

2024: Film promocyjny projektu badawczego pt. „Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi
a wyniki środowiskowe przedsiębiorstw. Analiza mediacji w podejściu wielopoziomowym”
Projekt został sfinansowany w ramach grantu badawczego OPUS ze środków Narodowego Centrum Nauki i będzie realizowany przez dr hab. Bożenę Ewę Matusiak, prof. UŁ,
dr Izabelę Różańską-Bińczyk oraz dra hab, Marka Matejuna, prof. UŁ w ramach Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania UŁ

 

 

2023: Panel dyskusyjny pt. „Szybkość, siła, sukces – sport jako katalizator rozwoju społecznego”
XVI Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2023
Łódź, 12.06.2023

 

2023: Chat session with SSHRA President
Social Science & Humanities Research Association (SSHRA)
Poland – India, 31.01.2023

 

2022: Panel dyskusyjny pt. „Aktywizacja i aktywność seniorów – wyzwania i dobre praktyki z województwa łódzkiego”
XV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2022
Łódź, 16.12.2022

 

2022: Panel dyskusyjny pt. „Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi: Ekologiczna przyszłość organizacji”
Konferencja „Młodzi o klimacie 2022”
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, Łódź, 09.11.2022

 

2022: „Entrepreneurial opportunities and innovation performance in small business: Survey results”
Keynote Plenary Speech at 4th Athens – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH)
Social Science and Humanities Research Association & Eurasia Research, 14-15 September 2022, Athens, Greece (Zoom)

 

2022: „Exploitation of support in small business: Mediating effect of interorganizational trust”
Keynote Plenary Speech at 7th Bali – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH)
Social Science and Humanities Research Association & Eurasia Research, 26-27 July 2022, Bali, Indonesia (Zoom)

 

2022: „Servitization as a prospective concept for the development of small business”
Keynote Plenary Speech at 2022 – IInd International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP)
Social Science & Humanities Research Association (SSHRA) & Eurasia Research, 23-24 March 2022, Singapore (Zoom)

 

2022: „The COVID-19 Pandemic as an opportunity for digital innovation development in small business”
Speech at the 2nd TERA International Summit. Teaching & Education Research Association & Eurasia Research,
Prince of Songkla University, Pattani, Thailand. 15 February 2022 (Zoom)

 

2021: Social Science and Humanities Research Association (SSHRA) Presidential Speech
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 17.11.2021

 

2021: Panel „Łódzki biznes na drodze do światowych rynków”
XIV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2021
Łódź, 27.10.2021

 

2021: Webinar „Zielone wyzwania dla organizacji – porozmawiajmy o Green HRM w praktyce gospodarczej”
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 20.04.2021

 

2021: „Improving research relations with respondents in the methodology of management sciences”
Keynote Plenary Speech at Paris – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH)
Social Science & Humanities Research Association (SSHRA) & Eurasia Research. 12-13 January 2021, Paris (Zoom)

 

2020: B. Matusiak, I. Różańska-Bińczyk, M. Matejun: „Green HRM Practices in transition economy: Empirical evidences from Poland”
Keynote Plenary Speech at Tokyo – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH).
Social Science & Humanities Research Association (SSHRA) & Eurasia Research. 15-16 December 2020, Tokyo (Zoom)

 

2020: „Ethical dilemmas in research methodology of management sciences”
Keynote Plenary Speech at XVth International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology.
Social Science & Humanities Research Association (SSHRA) & Eurasia Research. 02-03 September 2020, London (Zoom)

 

2020: „Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach”
Wywiad dla serwisu TuLodz.pl

...

..
.
.
.
.

ZDJĘCIA

Final meeting in the „Research in Management” course for Erasmus Students,
Faculty of Management, University of Lodz, 09.01.2024

 

W dobrym towarzystwie!
Kolegium Dziekańskie Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w latach 2016-2019

 

Zaproszenie na spotkania naukowe w ramach wizyty studyjnej na Politechnice Poznańskiej w dniach 24-27.09.2019

 

Prezentacja posterowa podczas International Conference on Social Science, Arts, Business and Education,
Ontario College For Research and Development, Wenecja, Włochy, 4-5.08.2019

 

Zaproszenie na wykład pt. „The new approach to organizational life cycle of small business: S&D model”
dla pracowników naukowych i studentów Chongqing Jiaotong University, Chiny, 2017

 

Nagroda za najlepszą prezentację artykułu pt. „Dynamic capabilities and the development of small business resource potential”
na konferencji 2nd International Conference on Marketing Business and Economics (ICMBE2016)
International Economics Development and Research Center (IEDRC), Denpasar, Bali, Indonezja, 12-14.11.2016