Postery konferencyjne


Autorskie postery przygotowane na konferencje naukowe

 

Matejun M., Głodek P., Edukacja i wsparcie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na Uniwersytecie Łódzkim
Poster przygotowany na IV Zjazd Katedr Przedsiębiorczości i Innowacji
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 20.04.2022
[Wersja pdf]

 

Matejun M., Development indicators and performance in small business life-cycle: statics and dynamics (S&D) model
Poster przygotowany na International Conference on Social Science, Arts, Business and Education, 
Ontario College For Research and Development, Wenecja, Włochy, 4-5.08.2019
[Wersja pdf]