Publikacje naukowe


 

Publikacje 2024

Feng M., Zhou M., Matejun M., Big data capability and supply chain performance: Mediating effect of supply chain resilience and moderating effect of environmental uncertainty, “Logforum”, vol. 20, nr 2/2024, s. 243-262.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Matusiak B.E., Różańska-Bińczyk I., Employee readiness for GHRM and its individual antecedents: Instrumental and change-based approach, „Sustainability”, vol. 16, nr 11/2024, 4776.
[Pobierz publikację]

Matejun M., The ordinariness and denaturation of small business: Conceptual framework and empirical evidence from the European Union, “European Research Studies Journal”, vol. 27, nr 1/2024, s. 187-214.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Feng M., Sub-disciplines in management sciences: Criteria of sub-division in theory and research practice, „Engineering Management in Production and Services”, vol. 16, nr 1/2024, s. 1-18.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Ratajczak M., Communication and trust in small business innovation management, [w:] Paliszkiewicz J., Guerrero Cusumano J.L. (red.), Communication, leadership and trust in organizations, Routledge, New York, 2024.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2023

Matejun M., Ratajczak M., Entrepreneurship and small business performance during COVID-19: The mediating effect of dynamic capabilities, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, vol. 22, nr 4/2023, s. 55-68.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Kozłowski R., Mistrzowie, współpracownicy i uczniowie uniwersyteckiej szkoły zarządzania w Łodzi. Część 1, „Przegląd Organizacji”, nr 3(998)/2023, s. 5-14.
[Pobierz publikację]

Samul J., Matejun M., Przesłanki wyboru podejścia badawczego w naukach o zarządzaniu i jakości, “Akademia Zarządzania”, vol. 7, nr 4/2023, s. 215-236.
[Pobierz publikację]

Bednarz A., Matejun M., Rzeźnicki A., Zgoła M., Kozłowski R., Marczak M., Borkowska-Bierć M., Assessing the impact of the COVID-19 Pandemic on healthcare project management: A shift in standards?, “Journal of Health Study and Medicine”, 2023, s. 175-193.
[Pobierz publikację]

Woźniak M., Matejun M., Azmi F.R., Harun M.H.M., Hamzah, F., Technology transfer centers as support instruments for SMEs – comparative analysis of Poland and Malaysia, “Sustainability”, vol. 15, nr 22/2023, 15814.
[Pobierz publikację]

Mikoláš Z., Matejun M. Theory and practice of the evolutionary networks of potential in a family business succession, „Journal of Economics and Management”, vol. 45, nr 1/2023, s. 345-373.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Metody, techniki i narzędzia gromadzenia danych w badaniach mieszanych, [w:] Sułkowski Ł., Lenart-Gansiniec R. (red), Metody badań mieszanych w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza 2023, s. 75-115.
[Pobierz publikację] [Pobierz całą monografię]

Matejun M., Ratajczak M., Digital innovation trust in small business: The case of COVID-19 pandemic, [w:] Paliszkiewicz J., Chen K., Launer M. (red.), Trust and digital business. Theory and practice, Routledge, New York, 2023, s. 93-106.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2022

Kamecka K., Foti C., Gawiński Ł., Matejun M., Rybarczyk-Szwajkowska A., Kiljański M., Krochmalski M., Kozłowski R., Marczak M., Telemedicine technologies selection for the posthospital patient care process after total hip arthroplasty, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, vol. 19, nr 18/2022, 11521.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Ratajczak M., Building trust and managing brand relationships with stakeholders, [w:] Paliszkiewicz J., Chen K. (red.), Trust, organizations and the digital economy: Theory and practice, Routledge, New York, 2022, s. 214-231.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2021

Matejun M., Koncepcja mentalności kredytowej małego przedsiębiorcy T. Łuczki w rozwoju badań nad firmami sektora MSP, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie”, vol. 83/2021, s. 97-114.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Metodyka badań ilościowych, [w:] Sułkowski Ł., Lenart-Gansiniec R., Kolasińska-Morawska K. (red.), Metody badań ilościowych w zarządzaniu, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2021, s. 161-193.
[Pobierz publikację]

Lachiewicz S., Matejun M., Mikoláš Z., Okazje w zarządzaniu innowacjami w firmach sektora MŚP, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, 2021, 378 s.
[Pobierz publikację] [Przeczytaj na Google Books]
[Zapraszam do zakupu książki w księgarni Wydawnictwa CeDeWu]

Bednarz A.L., Borkowska-Bierć M., Matejun, M. Managerial responses to the onset of the COVID-19 pandemic in healthcare organizations project management, “International Journal of Environmental Research and Public Health”, vol. 18, nr 22/2021, 12082.
[Pobierz publikację]
Lisowski R., Woźniak M., Jastrzębski P., Karafolas S., Matejun M., Determinants of investments in energy sector in Poland, „Energies”, vol. 14, nr 15/2021, s. 4526.
[Pobierz publikację]
Mnich J., Matejun M., Sources of ISO 9001 Quality Management System requirements in management sciences, „Organization & Management. Scientific Quarterly”, nr 1(53)/2021, s. 69-90.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2020

Matejun M., Dylematy etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, [w:] Kołodziejczak M., Bednarska-Wnuk I., Świątek-Barylska I. (red.), Metody i techniki zarządzania. Inspiracje dla teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 11-27.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Matusiak B.E., Różańska-Bińczyk I., Praktyki green HR a wyniki środowiskowe współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Cewińska J., Krejner-Nowecka A., Winch S. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 61-76.
[Pobierz publikację]

Różańska-Bińczyk I., Matejun M., Matusiak B.E., Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] Cewińska J., Krejner-Nowecka A., Winch S. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 77-91.
[Pobierz publikację]

Matusiak B.E., Matejun M., Różańska-Bińczyk I., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako środowisko implementacji praktyk green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] Urbaniak M., Tomaszewski A., (red.), Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 111-124.
[Pobierz publikację]
Matejun M. Woźniak M. Strategic determinants of the support absorption process in the SMEs sector companies, „Journal of Economics & Management”, vol. 41, nr 3/2020, s. 5-24.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2019

Matejun M., Ratajczak M., Economic and social benefits of socially responsible actions towards employees in agribusiness enterprises, „Management”, vol. 23, nr 2/2019, s. 49-63.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2018

Woźniak M., Matejun M., Cost-effectiveness Analysis of Financial Support Instruments for Small and Medium-sized Enterprises in the European Union, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 6, nr 339/2018, s. 41-56.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Variability of dynamic capabilities in the small business development process, „Journal of Administrative and Business Studies”, vol. 4, nr 5/2018, s. 237-246.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Conceptualisation and Operationalisation of Entrepreneurial Opportunities in Theory and Practice of Management Sciences, „Organisational Studies and Innovation Review,” vol. 4, nr 3/2018, s. 1-16.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Matejun M., Pietras P., Szczepańczyk M., Servitization as a Concept for Managing the Development of Small and Medium-sized Enterprises, „Management”, vol. 22, nr 2/2018, s. 80-94.
[Pobierz publikację]
Matejun M., The process of opportunities exploration and exploitation in the development of SMES’ innovativeness, „Management and Production Engineering Review”, vol. 9, no. 3/2018, s. 3-15.
[Pobierz publikację]
Kozłowski R., Matejun M., Sub-disciplines in management sciences: Review of classifications in Polish and worldwide research practice, „International Journal of Contemporary Management”, nr 17(1)/2018, s. 137-156.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2017

Matejun M., Mikoláš Z., Small business life cycle: statics and dynamics (S&D) model, „Engineering Management in Production and Services”, vol. 9, nr 4/2017, s. 48-58.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Postrzeganie pozytywnego potencjału otoczenia — koncepcja i możliwości aplikacyjne, „Przegląd Organizacji”, nr 10(933)/2017, s. 21-26.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Development of students’ innovative competences in the academic environment: determinants and career paths, „People: International Journal of Social Sciences”, vol. 3, nr 2/2017, s. 2191-2209.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Sitkiewicz P., Human capital development in small business: Life cycle approach with resources’ mediation effect, „World Review of Business Research”, Vol. 7. No. 2, s. 1–18.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Przestrzenie okazji w rozwoju proinnowacyjności pracowniczej, „Przegląd Nauk Ekonomicznych”, nr 27/2017, s. 107-121.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Characteristic features of small business and large firms: An empirical comparative study, „Journal of Administrative and Business Studies”, vol. 3, nr 4/2017, s. 192-203.
[Pobierz publikację]
Matejun M., The effect of innovative potential on small business performance, „People: International Journal of Social Sciences”, vol. 3, nr 1/2017, s. 80-100.
[Pobierz publikację]
Matejun M., The Scope and Effectiveness of Support for the Innovative Potential of Small Business in the European Union, „Journal of Economics, Business and Management”, vol. 5, no. 8/2017, s. 290-297.
[Pobierz publikację]
Kuta K., Matejun M., Miksa P., Długowieczność firm rodzinnych , „Przegląd Nauk Ekonomicznych”, nr 26/2017, s. 91-102.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Stasiołek A., Wielec P., Pozycja pracowników spoza rodziny w procesie kadrowym w firmie rodzinnej, „Przegląd Nauk Ekonomicznych”, nr 26/2017, s. 171-181.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Small Business Specificity and the Innovative Potential of SME Sector Companies, „Canadian International Journal of Social Science and Education”, vol. 11, nr 5/2017, s. 305-326.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Sitkiewicz P., Human Capital Transfer from Large Enterprises to Small Business: Conditions, Benefits and Threats, „World Journal of Management”, vol. 8, nr 1/2017, s. 75-93.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2016

Kapuścińska K. Z., Lachiewicz S, Matejun M., Pozytywny wpływ ryzyka kadrowego na działalność uczelni publicznych, [w:] Tworek P., Myrczek J. (red.), Public risk management. Wybrane zagadnienia. Tom II, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2016, s. 35-48.
Matejun M., Baranowski K., Praska-Kruszyńska J., Ryzyko w procesie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, [w:] Depta A. (red.), Problemy i perspektywy zarządzania w społeczeństwie ryzyka oraz zagadnienia jakości życia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, s. 21-32.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Motyka A., Zasobowe zdolności dynamiczne w zarządzaniu rozwojem firm sektora MSP, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, 154 s.
[Pobierz publikację] [Przeczytaj na Google Books]
Matejun M., Dynamic Capabilities and the Development of Small Business Resource Potential, „International Proceedings of Economics Development and Research”, vol. 86/2016, s. 83-92.
Lachiewicz S., Matejun M., Potencjał otoczenia w rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw – wyniki badań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 280/2016, s. 69-81.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Matejun M., Kulturowe warunki rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Finanse”, Vol. 14, nr 2/2016, cz. 2, s. 179-192.
Matejun M., Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim: zakres i uwarunkowania, „Marketing i Zarządzanie”, nr 2(43)/2016, s. 131-146.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Metodyka badań ankietowych w naukach o zarządzaniu – ujęcie modelowe, [w:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 341-354.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Barriers to Development of Technology Entrepreneurship in Small and Medium Enterprises, „Research in Logistics & Production”, vol. 6, nr 3/2016, s. 269-282.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Statyka i dynamika w cyklu życia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 419/2016, s. 95-106.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Role of Technology Entrepreneurship in the Development of Innovativeness of Small and Medium-Sized Enterprises, „Management”, vol. 20, nr 1/2016, s. 167-183.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Rozwój kapitału ludzkiego a konkurencyjność firm sektora MSP, „Marketing i Rynek”, nr 3/2016, s. 553-562.
Matejun M., Sitkiewicz P., Human Resources Management Concepts: Implementation in Small Business, „Organisational Studies and Innovation Review”, vol. 2, nr 2/2016, s. 1-17.
[Pobierz publikację]
Kozlowski R., Matejun M., Characteristic Features of Project Management in Small and Medium-Sized Enterprises, „E&M Ekonomie a Management”, vol. 19, nr 1/2016, s. 33-48.
doi:10.15240/tul/001/2016-1-003 (IF2016=1,163).
[Pobierz publikację]

— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —

Publikacje 2015

Kozlowski R., Matejun M., The Identification of Difficulties in Using Advanced Technologies in the Implementation of Projects, „International Journal of Business and Management”, vol. 3, nr 4/2015, s. 41-60.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Skłonność do podejmowania działalności gospodarczej w opinii studentów Politechniki Łódzkiej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 11/2015, s. XL-XLVII.
[Pobierz publikację]
Kapuścińska K.Z., Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem – aspekty poznawcze, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, 233 s.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – podejście strategiczne, Zeszyty Naukowe Nr 1194, Rozprawy Naukowe Z. 483, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, 515 s.
[Pobierz publikację] [Przeczytaj na Google Books]
Matejun M., Motyka A., Dynamika barier rozwoju w cyklu życia firm sektora MSP – wyniki badań monograficznych, „Marketing i Rynek”, nr 05/2015, s. 665-683.
[Pobierz publikację]
Spychała M., Matejun M., Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej, „Marketing i Rynek”, nr 05/2015, s. 1274-1293.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2014

Kapuścińska K.Z., Lachiewicz S., Matejun M., Metoda pomiaru ryzyka kadrowego w organizacjach publicznych, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, vol. 4, nr 304/2014, s. 105-115.
[Pobierz publikację]
Kapuścińska K., Matejun M., Risk Management in Public Sector Organizations: A Case Study, „International Journal of Business and Management Studies”, vol. 3, nr 3/2014, s. 129-143.
[Pobierz publikację]
Matejun M. (red.), Small and Medium-Sized Enterprises in the European Union: Development Challenges in 2014-2020 Perspective, Lodz University of Technology Press, Lodz 2014, 161 s.
[Pobierz publikację] [Przeczytaj na Google Books]
Kapuścińska K.Z., Matejun M., Managerial Challenges of Management Control System Implementation in Public Organizations, „Przegląd Organizacji”, nr 3/2014, s. 47-53.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w otoczeniu wielokulturowym, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, 287 s.
Matejun M., The Role of Flexibility in Building the Competitiveness of Small and Medium Enterprises, „Management”, vol.18, nr 1/2014, s. 154-168.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2013

Matejun M., Szymańska K. (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, 306 s.
[Pobierz publikację] [Przeczytaj na Google Books]

Kapuścińska K., Matejun M., Zarządzanie ryzykiem kadrowym w publicznych szkołach wyższych – koncepcja badań, [w:] Matejun M., Szymańska K. (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, s. 104-117.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Walecka A. (eds.), Modern Entrepreneurship in Business Practice: Selected Issues, Lodz University of Technology Press, Lodz 2013, 149 p.
[Pobierz publikację] [Przeczytaj na Google Books]

Grzelak K., Matejun M., Franchising as a Concept of Entrepreneurship Development in the SME Sector, [in:] Matejun M., Walecka A. (eds.), Modern Entrepreneurship in Business Practice: Selected Issues, Lodz University of Technology Press, Lodz 2013, pp. 47-61.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Popecka A., Leasing as a Source of Financing Entrepreneurship in the SME Sector Companies – a Case Study, [in:] Matejun M., Walecka A. (eds.), Modern Entrepreneurship in Business Practice: Selected Issues, Lodz University of Technology Press, Lodz 2013, pp. 71-84.
[Pobierz publikację]

Matejun M., The Scope and Conditions of Entrepreneurship Support in the SME Sector, [in:] Matejun M., Walecka A. (eds.), Modern Entrepreneurship in Business Practice: Selected Issues, Lodz University of Technology Press, Lodz 2013, pp. 95-106.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Szczepanczyk M., Strategic Determinants of the Use of Development-Support Instruments in the Management of SMEs, „Mediterranean Journal of Social Sciences”, vol. 4, nr 3/2013, s. 479-489.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013.
[Zapraszam do zakupu książki w księgarni WNT]

Kurowska M., Matejun M., Szymańska K., Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, [w:] Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013, s. 49-75.
[Pobierz publikację]

Lachiewicz S., Matejun M., Mosińska S., Zarządzanie wiedzą, projektami i współpracą w procesie przedsiębiorczości technologicznej, [w:] Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013, s. 77-101.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Metody i zakres prowadzonych badań empirycznych, [w:] Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013, s. 103-114.
[Pobierz publikację]

Kurowska M., Matejun M., Zjawisko przedsiębiorczości technologicznej w praktyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013, s. 115-142.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Szymańska K., Walecka A., Przykłady rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw opartego na koncepcji przedsiębiorczości technologicznej, [w:] Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013, s. 171-196.
[Pobierz publikację]

Kapuścińska K., Matejun M., Rola naczelnego kierownictwa w procesie kontroli zarządczej w publicznych szkołach wyższych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie”, nr 50/2013, s. 187-198.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Przepióra P., Absorpcja wsparcia w procesach rozwojowych przedsiębiorstw – studium przypadku małej firmy, [w:] Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 752 – Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 102/2013, s. 106-115
[Pobierz publikację]
Matejun M., Instruments Supporting Development in the Life Cycle of Small and Medium-Sized Enterprises, „International Journal of Economic Sciences”, vol. 2, no 1/2013, s. 40-60.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2012

Matejun M., Więckowska A., Zakres i uwarunkowania zarządzania innowacjami w mikro- i małych przedsiębiorstwach regionu łódzkiego, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1/2012, s. 76-84.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Metoda studium przypadku – egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 7/2012, s. 349-366.
[Pobierz publikację]
Kozłowski R., Matejun M., Współpraca międzyorganizacyjna w zarządzaniu projektami małych i średnich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 6/2012, s. 35-38.
[Pobierz publikację]
Klat K., Matejun M., Identification and Role of Organizational Culture in Small Enterprises, [in:] Chodorek M. (ed.), Organizational Relations as a Key Area of Positive Organizational Potential, Nicolaus Copernicus University Press, Torun 2012, pp. 73-90.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju MŚP na poziomie strategicznym – założenia do modelu, „Management”, vol. 16, nr 1/2012, s. 352-366.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Metoda delficka w naukach o zarządzaniu, [w:] Kuczmera-Ludwiczyńska E. (red.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 173-182.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Adamik A. (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa 2012, s. 82-109.
[Pobierz publikację]
Kozłowski R., Matejun M., Forms of Cooperation with the Business Environment in the Process of Technology Entrepreneurship Development, „Research in Logistics & Production”, no 1/2012, s. 91-101.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2011

Matejun M., Metoda badania przypadków w naukach o zarządzaniu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10/2011, s. 93-102.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Metoda studium przypadku w pracach badawczych młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 666 – „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 19/2011, s. 203-213.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Ocena wybranych kryteriów charakteryzujących jakość współpracy w ramach outsourcingu rachunkowości i doradztwa podatkowego [w:] Czakon W., Komańda M. (red.), Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 60-67.
[Pobierz publikację]
Kozłowski R., Matejun M., Dynamika i potencjał otoczenia przedsiębiorstw w procesie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 11/2011, s. 36-38.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Matwiejczuk W. (red.), Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXI wieku, Difin, Warszawa 2011, s. 121-139.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Matejun M., Rola kierownictwa średniego szczebla w procesie stymulowania przedsiębiorczości technologicznej, [w:] Krzakiewicz K. (red.), Praca kierownicza w nowoczesnym zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu”, nr 189, Poznań 2011, s. 125-133.
[Pobierz publikację]
Kozłowski R., Matejun M., Dynamic Business Environment as a Source of Technology Entrepreneurship Development – a Case Study, [in:] Grzybowska K., Wyrwicka M. (eds.), Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2011, s. 41-63.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Społeczna odpowiedzialność biznesu firm rodzinnych, [w:] Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 156, Wrocław 2011, s. 263-274.
[Pobierz publikację]

Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, 450 s.

Matejun M., Faza startowa jako strategiczny etap rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 61-84.
[Pobierz publikację]

Adamik A., Matejun M., Zakrzewska-Bielawska A. (eds.), Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises, Technical University of Lodz Press, A Series of Monographs, Lodz 2011, 398 p.
[Przeczytaj na Google Books]

Matejun M., Impact of Goods and Services Tax on Development of Small and Medium-Sized Enterprises, [in:] Adamik A., Matejun M., Zakrzewska-Bielawska A. (eds.), Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises, Technical University of Lodz Press, A Series of Monographs, Lodz 2011, p. 343-362.
[Pobierz publikację]

Matejun M. (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011, 391 s.

Matejun M., Instrumenty wspierania rozwoju firm sektora MSP w teorii i w praktyce zarządzania, [w:] Matejun M. (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011, s. 193-210.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Strategiczna orientacja firm sektora MŚP w procesie wykorzystania zewnętrznych instrumentów wspierania rozwoju, [w:] Urbanowska-Sojkin E. (red.), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach – ujęcie sektorowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 171/2011, s. 286-295.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Use of Outsourcing in Creating the Intellectual Capital of Small and Medium-Sized Enterprises, [in:] Ming-Lang T. (ed.), Full Paper of 2011 International (Spring) Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management, Asia Pacific Business Innovation & Technology Management Society, Bali, Indonesia 2011, CD Edition.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2010

Matejun M., Application of the Outsourcing Concept in Managing Small and Medium-Sized Enterprises, „Management”, vol 14, no 2/2010, s. 77-90.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Zewnętrzne bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Kaleta A., Moszkowicz A. (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 116, Wrocław 2010, s. 243-254.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Matejun M., Studia przypadków karier menedżerskich absolwentów Politechniki Łódzkiej, [w:] Staniec I. (red.), Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej – seria Monografie, Łódź 2010, s. 81-107.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Matejun M., The Role of External Environment in Creating Technology Entrepreneurship in Small and Medium-Sized Enterprises, „Management”, vol. 14, no 1/2010, s. 187-202.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Dębska S., Non- Economic Incentives to Motivate Employees – Lodz Branch of Norauto Polska Ltd. Example, [in:] Lewicka D. (red.), Organisation Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital, AGH University of Science and Technology Press, Krakow 2010, s. 91-112.
[Pobierz publikację]
Adamik A., Matejun M., Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw opartego na współpracy z otoczeniem okołobiznesowym, [w:] Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 596″, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 56/2010, s. 11-22.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, 339 s.
[Przeczytaj na Google Books]

Kozłowski R., Matejun M., Problemy obsługi zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwie informatycznym – studium przypadku, [w:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 213-237.
[Pobierz publikację]

Adamik A., Matejun M., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, 316 s.
[Przeczytaj na Google Books]

Matejun M., Outsourcing rachunkowości i doradztwa podatkowego w sektorze MSP – implikacje dla urzędników skarbowych, [w:] Adamik A., Matejun M., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 276-299.
[Pobierz publikację]

Matejun M. (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa 2010, 351 s.

Matejun M., Kaczmarek E., Wpływ form opodatkowania podatkiem dochodowym na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Matejun M. (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 208-224.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Socha J., Motywacyjna rola systemu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa „Pol-Hun” M. Bielska sp.j., [w:] Stankiewicz J. (red.), Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie. Kultura organizacji. Społeczna odpowiedzialność, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010, s. 88-108.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Buta N., Kierunki zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie Onninen sp. z o.o., „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Naukowy nr 99/2010, s. 128-137.
[Pobierz publikację]
Matejun M. (ed.), Managing the Potential of Small and Medium-Sized Enterprises in Business Practice, Technical University of Lodz Press, Lodz 2010, 285 pp.
[Przeczytaj na Google Books]

Klat K., Matejun M., Identifying and Evaluating Organizational Culture by Young Managers, [in:] Matejun M. (ed.), Managing the Potential of Small and Medium-Sized Enterprises in Business Practice, Technical University of Lodz Press, Lodz 2010, pp. 27-53.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Szczepańczyk M. (red.), Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, 472 s.
[Przeczytaj na Google Books]

Matejun M, Miller M., Wpływ integracji europejskiej na rozwój i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Matejun M., Szczepańczyk M. (red.), Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 11-37.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2009

Matejun M., Staroń W., Menedżerskie i prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej w Polsce, [w:] Wasiluk A. (red.), Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa 2009, s. 29-39.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Organizacja współpracy w ramach outsourcingu rachunkowości i doradztwa podatkowego w sektorze MSP, [w:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki, „Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu”, nr 129, Poznań 2009, s. 349-356.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Staroń W., Kwalifikacje i predyspozycje do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w opinii przedsiębiorców z regionu łódzkiego, [w:] Daniluk A. (red.), Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009, Wydanie CD, s. 160-163.
[Pobierz publikację]
Matejun I., Matejun M., Zakres wykorzystania outsourcingu w sektorze administracji publicznej na przykładzie Izby Skarbowej w Łodzi, [w:] Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T. (red.), Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009, s. 431-440.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Oderkiewicz A., Wykorzystanie produktów bankowych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego, [w:] Lewandowska L. (red.), Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź 2009, s. 349-371.
[Pobierz publikację]
Matejun I., Matejun M., Causes and Effects of Using Outsourcing in Revenue Chamber in Lodz, [in:] Lewandowski J., Jałmużna I. (eds.), Contemporary Problems in Managing Production and Services Supporting Manufacturing Processes, Technical University of Lodz Press, Łódź 2009, s. 124-133.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Kompetencje menedżerów w procesie internacjonalizacji małych i średnich firm technologicznych, [w:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa 2009, s. 144-153.
Matejun M., Szczepańczyk M., Komunikacja w zespołach projektowych – studium przypadku, [w:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 230-242.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, 400 s.
[Przeczytaj na Google Books]

Matejun M., Wpływ outsourcingu na poziom konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 237-248.
[Pobierz publikację]

Walecka A., Matejun M., Postawy pracowników wobec sytuacji kryzysowej w organizacji, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej – Monografie, Łódź 2009, s. 176-188.
[Pobierz publikację]
Grądzki R., Matejun M. (red.), Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekologicznymi, Katedra Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej PŁ, Łódź 2009, 118 s.
[Przeczytaj na Google Books]

Matejun M., Zarządzanie innowacjami ekologicznymi we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Grądzki R., Matejun M. (red.), Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekologicznymi, Katedra Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej PŁ, Łódź 2009, s. 19-31.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Outsourcing a koncentracja na kluczowych obszarach działalności firm sektora MŚP, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 49, Wrocław 2009, s. 484-492.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Szczepańczyk M. (red.), Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, 291 s.
[Przeczytaj na Google Books]

Matejun M., Sochacka M., Wykorzystanie biznes planu w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Matejun M., Szczepańczyk M. (red.), Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 97-111.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Szulc M., Motywacyjna rola systemu wynagrodzeń w administracji publicznej na przykładzie urzędów skarbowych, [w:] Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A. (red.), Koncepcja Work-Life Balance a kierunki rozwoju funkcji personalnej, Wydawnictwo Media Press, Politechnika Łódzka, Łódź 2009, s. 123-136.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Kryteria wyboru dostawcy outsourcingowego, [w:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 289-298.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2008

Matejun M., Patologie outsourcingu w teorii i praktyce gospodarczej, [w:] Kowalczewski W., Matwiejczuk W. (red.), Aktualne problemy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa 2008, s. 148-159.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Barriers to Development of High-Technology Small and Medium-Sized Enterprises, Technical University of Lodz Press, Lodz 2008, 127 s.
[Pobierz publikację] [Przeczytaj na Google Books]
Matejun M., Zakres współpracy w ramach outsourcingu rachunkowości i doradztwa podatkowego w sektorze MSP, [w:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, s. 497-508.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Pośrednie korzyści rozwojowe wynikające z outsourcingu rachunkowości i doradztwa podatkowego dla firm sektora MSP [w:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Tom 2, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 1, Kraków 2008, s. 87-95.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Matejun M., Network Organizations and Outsourcing as Forms of Partnership Relations, „Management”, vol. 12, no 1/2008, s. 17-26.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Walecka A., Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii, [w:] Jędrych E., Pietras A., Stankiewicz-Mróz A. (red.), Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji. Diagnoza i perspektywy, Wydawnictwo Media Press, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s. 166-178.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Zarządzanie relacjami między stronami w procesie outsourcingu kontraktowego na podstawie umowy outsourcingowej, [w:] Godziszewski B. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2008, s. 333-343.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Wykorzystanie outsourcingu w rozwoju małych i średnich firm z regionu łódzkiego, [w:] Lewandowska L. (red.), Nowe koncepcje zarządzania i finansowania rozwoju firm regionu łódzkiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi, Łódź 2008, s. 143-161.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Wpływ outsourcingu na koszty realizacji funkcji rachunkowości i doradztwa podatkowego w sektorze MSP, [w:] Stankiewicz J. (red.), Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s. 185-194.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Adamik A., Matejun M. (red.), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, 220 s.
Matejun M., Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań w mikroregionie łódzkim, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 151-163.
[Pobierz publikację]
Kozłowski R., Matejun M., Kierunki wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 130-140.
[Pobierz publikację]

Walecka A., Matejun M., Planowanie karier zawodowych na przykładzie przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 409-420.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Świadomość ekologiczna w sektorze MSP – studium przypadku, [w:] Grądzki R. (red.), Rozwój zrównoważony. Uwarunkowania organizacyjne i techniczne, Wydawnictwo Media Press, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s. 126-138.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Walecka A., Typy karier zawodowych preferowane przez pracowników przedsiębiorstwa branży IT, [w:] Stankiewicz-Mróz A., Lendzion J. (red.), Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy, Wydawnictwo Media-Press, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s. 263-274.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2007

Matejun M., Zakrzewska-Bielawska A., Character and Application of Outsourcing Based on the Lodz Enterprises, [w:] Lewandowski J., Sekieta M. (red.), Trends and Ideas in Management, Technical University of Lodz Press, Łódź 2007, s. 113-120.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Matejun M., Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu usług, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6/2007, s. 41-52.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Rola sektora MSP w rozwoju dużych organizacji gospodarczych, [w:] Lachiewicz S., Staniec I. (red.), Sytuacja ekonomiczna organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 83-94.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Analiza zewnętrznych prawno-podatkowych barier rozwoju firm sektora MŚP, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 43/2007, s. 107-121.
[Pobierz publikację]
Adamik A., Matejun M., Przewaga konkurencyjna w praktyce gospodarczej biur rachunkowych, [w:] Nogalski B., Rybicki J. (red.), Kształtowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 33-44.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Tom I, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, 498 s.
[Przeczytaj na Google Books]

Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, 447 s.
[Przeczytaj na Google Books]

Staroń A., Matejun M., Zakres wykorzystania elastycznych form zatrudnienia w sektorze MSP, [w:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Tom I, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 343-353.
[Pobierz publikację]

Matejun M., Zakres wykorzystania wybranych obszarów outsourcingu w sektorze MŚP, [w:] Otto J., Stanisławski R., Maciaszczyk A. (red.), Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na Jednolitym Rynku Europejskim, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej – Monografie, Łódź 2007, s. 389-399.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Kierunki rozwoju firm sektora MSP w opinii przedsiębiorców z regionu łódzkiego, [w:] Lachiewicz S. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 19-29.
[Pobierz publikację]Matejun M., Wewnętrzne bariery rozwoju firm sektora MSP, [w:] Lachiewicz S. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 120-129.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2006

Lachiewicz S., Matejun M., Skutki outsourcingu dla struktur władzy i zarządzania w organizacjach gospodarczych, [w:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, nr 81/2006, s. 291-299.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Wydzielenie kontraktowe funkcji jako przykład zmiany w przedsiębiorstwie, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana Warunkiem Sukcesu.Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja, „Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu”, nr 1141, Wrocław 2006, s. 472-481.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Ocena rozwiązań kształtujących odpowiedzialność zarządu spółki kapitałowej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 42/2006, s. 5-17. (publikacja ukazała się w 2007r.).
[Pobierz publikację]

Matejun M., Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 42/2006, s. 19-36. (publikacja ukazała się w 2007r.).
[Pobierz publikację]

— nadanie stopnia naukowego doktora —

Lachiewicz S., Matejun M., Wpływ zmian w sektorze tekstylno-odzieżowym na proces zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Lachiewicz S. (red.), Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego – teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s. 55-68.
[Pobierz publikację]
Staroń A., Matejun M., Składniki wynagrodzeń i ich wpływ na koszty pracy w sektorze MSP, [w:] Menedżer XXI w. Nowoczesne zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006, s. 255-262.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Matejun M., Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej, [w:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 117-130.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Pomoc ze strony biur rachunkowych dla firm sektora MŚP w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych i działalności na rynkach UE, [w:] Otto J., Stanisławski R. (red.), Wspieranie rozwoju MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s. 45-59.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Outsourcing rachunkowości i doradztwa podatkowego, [w:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Tom 2, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 21-29.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Przyczyny outsourcingu rachunkowości i doradztwa podatkowego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006, s. 327-343.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2005

Kozłowski R., Matejun M., Obszary wydzieleń w ramach outsourcingu kontraktowego w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii, [w:] Lewandowski J. (red.), Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, s. 157-166.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Matejun M., Rola organów nadzoru właścicielskiego w działaniach restrukturyzacyjnych, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005, s. 267-293.
Matejun M., Ocena wybranych elementów sytuacji zawodowej naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych, [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Nowy Sącz 2005, s. 397-407.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Szczepańczyk M., Profil kompetencji menedżerów naczelnego szczebla w spółkach kapitałowych, [w:] Waściński T. (red.), Menedżer XXI wieku, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005, s. 243-259.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Ocena systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw przez przedstawicieli instytucji działających w otoczeniu biznesu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 41/2005, s. 49-60.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2004

Kozłowski R., Matejun M., Wykorzystanie outsourcingu kapitałowego w sektorze zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej), [w:] Lewandowski J. (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, s. 101-112.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Wpływ konfliktów między zarządem, a organami nadzoru właścicielskiego na sytuację zawodową kierownictwa naczelnego szczebla, [w:] Stabryła A. (red.) Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Tom. 2, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 31-43.
[Pobierz publikację]
Lachiewicz S., Matejun M., Zakres i skutki identyfikacji funkcji właścicielskich i menedżerskich w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, [w:] Rudolf S. (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 505-519.
[Pobierz publikację]

Publikacje 2003

Matejun M., Ocena systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji łódzkiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 38/2003, s. 29-44.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej), [w:] Piech K., Kulikowski M. (red.), Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa 2003, s. 235-245.
[Pobierz publikację]
Matejun M., Szczepańczyk M., System wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, [w:] Lachiewicz S. (red.), Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie – struktura – warunki działania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003, s. 134-155.
[Pobierz publikację]

Jegier G., Matejun M., Pomoc dla sektora MSP w aglomeracji łódzkiej, [w:] Lachiewicz S. (red.), Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie – struktura – warunki działania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003, s. 156-174.
[Pobierz publikację]