LET: Innowacyjne modele biznesu


Innowacyjne modele biznesu

Ćwiczenia

Celem przedmiotu jest rozwój kompetencji w zakresie diagnozy i oceny
modeli biznesu według koncepcji Business Model Canvas

[Prezentacja do pobrania]