Studia podyplomowe: Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży


Analiza otoczenia firmy

Program zajęć:

  • Otoczenie firmy w naukach o zarządzaniu – ujęcie teoretyczne
  • Podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach interakcji z otoczeniem
  • Otoczenie w analizie strategicznej firmy
  • Koncepcje i metody zarządzania w otoczeniu firmy
  • Relacje firmy z otoczeniem – w kierunku relacji partnerskich

Materiały dla słuchaczy:

Wykłady