!Zaliczenie


Zaliczenie z przedmiotu

Podstawy przedsiębiorczości (FizInf)

Studia stacjonarne

Test do rozwiązania