Zim/Inf/S/Podstawy przedsiębiorczości


Podstawy przedsiębiorczości

dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
Studia stacjonarne

 

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych pojęć z zakresu przedsiębiorczości, a także przedstawienie procesu podejmowania działalności gospodarczej oraz wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem małej firmy.

Prezentacje:

Wykłady