Zim/NS: Działalność biznesowa


Działalność biznesowa

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz zarządzania przedsiębiorstwem, które są później rozszerzane na innych przedmiotach w trakcie studiów.

Zakres merytoryczny zajęć:

  • Podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości
  • Przedsiębiorca w ujęciu prawnym i ekonomicznym, mMŚP
  • Charakterystyka przedsiębiorcy, analiza typów przedsiębiorczości
  • Przedsiębiorczość w biznesie, zakładanie biznesu

Prezentacje z zajęć:

[ Wykłady ]