Oferta współpracy dla szkolnictwa wyższego


Serdecznie zapraszam ośrodki akademickie i jednostki organizacyjne prowadzące działalność naukowo-badawczą w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości do współpracy w następujących obszarach:

Recenzje publikacji i prac awansowych

 

Wizyty studyjne w ośrodkach akademickich

 

Szkolenia i warsztaty metodyczne dla naukowców

 

Współpraca przy organizacji konferencji naukowych

 

Projektowanie okładek do książek naukowych

 

Strony internetowe projektów badawczych

 

Certyfikaty dla firm biorących udział w badaniach naukowych