Studia podyplomowe: Zarządzanie Kompetencjami Menedżerów Sprzedaży


Przedmiot: Analiza otoczenia firmy

Materiały dla słuchaczy:

Format pptx

Format pdf