Conference „Prospects for the development of entrepreneurship from a global perspective”


W dniu 17.03.2023 miałem zaszczyt uczestniczyć w VII International Scientific Conference „Prospects for the development of entrepreneurship from a global perspective” zorganizowanej przez moją Katedrę we współpracy z Ege University (Turkey), Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine) oraz PI „M. I. Dolishni Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine” (Ukraine). W ramach konferencji miałem okazję poprowadzić bardzo ciekawę sesję pt. „Entrepreneurial activities in the face of crisis and uncertainty”, a także zaprezentować wyniki badań nt. roli zielonej intraprzedsiębiorczości w kształtowaniu wyników środowiskowych współczesnych przedsiębiorstw, zrealizowanych w ramach projektu „Dobre praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w przedsiębiorstwach: doświadczenia międzynarodowe”.

Bardzo dziękuję za możliwość zaangażowania organizacyjnego, naukowego oraz aktywnego udziału w tym bardzo ciekawym wydarzeniu!