Konferencja Naukowa „Szkoła Letnia Zarządzania” 2020/21


W dniach 7-9 czerwca 2021 miałem przyjemność uczestniczyć w XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Szkoła Letnia Zarządzania” pt. „Wyzwania zarządzania. Społeczne – Technologiczne – Globalne”. Jest to najważniejsza konferencja środowiska nauk o zarządzaniu w Polsce, organizowana przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN we współpracy z różnymi wydziałami uczelni wyższych. Tegoroczną edycję współorganizowali Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

W ramach konferencji miałem zaszczyt wziąć udział w roli prelegenta w sesji naukowej pt. „Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami”. Sesja została zorganizowana 2 dnia konferencji i była prowadzona przez prof. dra hab. Macieja Urbaniaka z WZ UŁ oraz dra Alberta Tomaszewskiego z SGH. Wśród prelegentów znaleźli się także: prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, prof. dr hab. Jan W. Wiktor, dr hab. Piotr Buła, prof. uczelni oraz dr hab. Halina Brdulak, prof. uczelni. Opiekunem spotkania była dr Celina Sołek-Borowska. W ramach spotkania podjąłem dyskusję na temat społecznych i technologicznych wyzwań zarządzania z perspektywy koncepcji Green HRM. Jako przedstawiciel zespołu Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na WZ UŁ (wraz dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ,  i dr Izabelą Różańską-Bińczyk) omówiłem kluczowe, zielone wyzwania dla współczesnych organizacji, a także przedstawiłem koncepcję zielonego zarządzania zasobami ludzkimi i jej rolę w kształtowaniu wyników ekologicznych przedsiębiorstw.

Bardzo dziękuję organizatorom za znakomite spotkanie i bardzo wysoki poziom merytoryczny konferencji. Pozostaje teraz oczekiwać na kolejną edycję tego świetnego wydarzenia naukowego.