Nagroda JM Rektor UŁ za monografię „Okazje w zarządzaniu innowacjami MSP”


Z wielką przyjemnością informujemy, iż 14.10.2022 wraz z prof. dr. hab. Stefanem Lachiewiczem oraz prof. dr. hab. Zdenkiem Mikolášem, prof. h.c. otrzymaliśmy nagrodę zespołową JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze za monografię „Okazje w zarządzaniu innowacjami w firmach sektora MŚP”. Monografia ta jest efektem projektu badawczego nr 2015/17/B/HS4/00988 pt. „Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Bardzo dziękujemy za to wspaniałe wyróżnienie!