Seminarium “Europejski Zielony Ład – aspiracje, wyzwania, realizm podejścia”


23 marca 2021 nasz zespół Green HRM (dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ, dr Izabela Różańska-Bińczyk i ja) uczestniczyliśmy jako prelegenci w II Seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów” pt.: “Europejski Zielony Ład – aspiracje, wyzwania, realizm podejścia”, które zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi we współpracy ze Stowarzyszeniem Network.pl oraz Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju działającym na Wydziale Zarządzania UŁ. Celem spotkania była dyskusja na temat ekonomicznych, menedżerskich, finansowych i społecznych wyzwań wynikających z implementacji koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach naszego wystąpienia zwróciliśmy uwagę na wyzwania dla organizacji gospodarczych związane z zaangażowaniem pracowników na rzecz poprawy wyników środowiskowych prowadzonej działalności, które mogą być rozpatrywane na określonych poziomach: indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym i międzyorganizacyjnym. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i bardzo inspirującą dyskusję w znakomitym towarzystwie!