Seminarium naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej


W dniu 15.06.2021 miałem przyjemność i zaszczyt wystąpić na seminarium naukowym Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej z prezentacją pt. „Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości”. W jej ramach zaprezentowałem wyniki badań przeprowadzonych na próbie 102 przedstawicieli środowiska naukowego w ramach projektu naukowego realizowanego na Wydziale Zarządzania UŁ. Dyskusja dotyczyła m.in. specyfiki wyzwań i dylematów etycznych pojawiających się przed naukowcami, narzędzi etycznych zalecanych do stosowania w ramach prowadzonych prac badawczych, a także transparentności etycznej w pracy naukowej. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość dyskusji w znakomitym towarzystwie naukowym! Dziękuję za zwrócenie uwagi na wiele istotnych kwestii merytorycznych i metodycznych, a także za wszystkie opinie na temat realizowanego tematu badawczego.