Wizyta studyjna na Uniwersytecie w Helsinkach


W dniach 06-12.10.2019 miałem zaszczyt uczestniczyć w wizycie studyjnej na Uniwersytecie w Helsinkach. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była to wspaniała przygoda w doborowym towarzystwie Dziekanów i Prodziekanów z różnych uczelni z Polski 🙂

Gospodarze podzielili się z nami wiedzą i dobrymi praktykami zarządzania w uczelni, które na pewno przydadzą się w doskonaleniu naszych macierzystych Wydziałów. Program wizyty obejmował:

  • zapoznanie z historią, organizacją, zakresem działalności i osiągnięciami University of Helsinki oraz Centre for Continuing Education HY+,
  • zapoznanie z dualnym systemem szkolnictwa wyższego w Finlandii, w tym omówienie zasad i celów polityki naukowej, finansowania oraz ewaluacji szkolnictwa wyższego,
  • zapoznanie z dobrymi praktykami zarządzania na University of Helsinki w zakresie: zarządzania jakością, digitalizacji, komercjalizacji efektów prac B+R, internacjonalizacji, współpracy z otoczeniem biznesowym, wsparcia administracyjnego, działań w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego, a także nauki języków obcych, komunikacji i zarządzania marką oraz zaangażowania uczelni na rzecz społeczeństwa,
  • prezentacje dotyczące działalności Finnish National Agency for Education oraz Institute of Sustainability Science HELSUS,
  • wizyty w instytucjach działających w otoczeniu University of Helsinki: Think CornerThink CompanyUniversity of Helsinki Main Library oraz Aleksandria Learning Centre.

Dodatkową atrakcją była wiadomość o otrzymaniu nagrody Nobla przez Panią Olgę Tokarczuk!! Świętowanie tego wydarzenia w towarzystwie znakomitych naukowców miało swój niezapomniany urok 🙂