XV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2022


W ramach XV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022 w dniu 16.12.2022 miałem zaszczyt reprezentować Wydział Zarządzania UŁ oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi w panelu eksperckim pt. „Aktywizacja i aktywność seniorów – wyzwania i dobre praktyki z województwa łódzkiego”. Jego celem była dyskusja na temat wyzwań, rodzajów i form wspierania aktywności i aktywizacji seniorów na przykładzie praktyk i rozwiązań z województwa łódzkiego oraz w kontekście koncepcji zarządzania międzygeneracyjnego. Spotkanie zorganizowaliśmy wspólnymi siłami Wydziału Zarządzania UŁ oraz PTE Oddział w Łodzi we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ, dr Izabelą Różańską-Bińczyk oraz dr Zofią Sepkowską. Naszymi gośćmi byli seniorzy: Pani Krystyna Szcześniak – emerytowany pracownik administracji rządowej, Pan Jerzy Socik – przedsiębiorca, emerytowany kurator zawodowy i pracownik naukowy oraz Czesław Lang – kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata. Gościem specjalnym był także Pan Robert Baryła – członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Partnerem merytorycznym panelu był Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki. Bardzo dziękujemy za możliwość udziału w tym niezwykle ciekawym i inspirującym wydarzeniu!