II Konferencja Naukowa „Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”


W dniu 09.04.2024 w ramach Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju zorganizowaliśmy II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”. Spotkanie odbyło się w formule on-line pod patronatem JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej i było połączone z sesjami specjalnymi the Baltic University Programme (BUP). W konferencji wzięło udział ponad 150 osób z ponad 30 uczelni wyższych z całej Polski oraz dodatkowo ponad 70 uczestników sesji BUP. Spotkanie rozpoczęło się sesją plenarną, w ramach której przedstawiciele wiodących ośrodków akademickich zaprezentowali dobre przykłady działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju w swoich jednostkach. Następnie obrady  były prowadzone w formie sesji równoległych, na których przedstawiono ponad 40 referatów naukowych. Reprezentując zespół GHRM wraz z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk zaprezentowaliśmy referat pt. „Gotowość pracowników na GHRM i jej antecendencje indywidualne” w ramach sesji „Społeczne wyzwania badań w obszarze zrównoważonego rozwoju”. Bardzo dziękujemy członkom Rady Naukowej oraz wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę podczas całego wydarzenia, a prelegentom za bardzo ciekawe i inspirujące prezentacje naukowe.