Medal z okazji 600-lecia Łodzi


06.11.2023 z rąk Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej odebrałem medal z okazji 600-lecia Łodzi „za działalność naukową w obszarze nauk o zarządzaniu oraz za wieloletnią pracę dydaktyczną na Politechnice Łódzkiej”.
Medalem zostały uhonorowane osoby zasłużone dla naszego miasta, które od lat wspierają i promują Łódź poprzez swoje działania na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej, nauki, kultury i sportu. Jestem zaszczycony i bardzo dziękuję za to wyróżnienie, które będzie mnie motywować do jeszcze większego zaangażowania w sprawy nauki i dydaktyki akademickiej realizowane w służbie naszego miasta.