Jubileusz Pani Prof. dr hab. Teresy Łuczki


W dniu 19.11.2021 jako przedstawiciel Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej miałem zaszczyt i wielką przyjemność uczestniczyć w Jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Pani Prof. dr hab. Teresy Łuczki na Politechnice Poznańskiej. To wspaniałe wydarzenie było dodatkowo połączone z Dniem Przedsiębiorczych Kobiet, co dało możliwość dodatkowego podkreślenia dorobku i osiągnięć Pani Profesor.