2nd TERA International Summit


W dniu 15.02.2022 miałem zaszczyt uczestniczyć w 2nd TERA International Summit zorganizowanym przez Teaching & Education Research Association oraz Prince of Songkla University (Pattani, Thailand). W ramach spotkania wygłosiłem prezentację pt. „The COVID-19 Pandemic as an opportunity for digital innovation development in small business”. Pozostałe prezentacje dotyczyły m.in. wyzwań digitalizacji i rozwiązań zdalnych w edukacji i komunikacji społecznej. Zwrócono uwagę na wiele kwestii kulturowych, socjologicznych i psychologicznych związanych z komunikacją zdalną w trakcie pandemii COVID-19. Podkreślono także znaczenie kształtowania i rozwoju kompetencji technicznych oraz zarządzania zespołami i przywództwa w procesie komunikacji zdalnej.