Konferencja Naukowa „Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”


W dniu 01 marca 2022 w ramach działalności Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju zorganizowaliśmy Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Pani Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska. W konferencji wzięło udział niemal 200 przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Mój udział obejmował m.in. przedstawienie referatu pt. „Ocena gotowości pracowników do stosowania praktyk GHRM w organizacji” we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, Prof. UŁ oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk w ramach sesji „Społeczne wyzwania badań w obszarze zrównoważonego rozwoju”. Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu konferencji można zobaczyć na stronie: http://green.wz.uni.lodz.pl/?p=1035.