Seminarium Przedsiębiorczości „Exploring the Future of Entrepreneurship”


W dniu 23.10.2019 miałem zaszczyt uczestniczyć w II Międzywydziałowym Seminarium Przedsiębiorczości pt. „Exploring the Future of Entrepreneurship” zorganizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przez Katedrę Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego (Kolegium Ekonomii) oraz Katedrę Przedsiębiorczości (Kolegium Zarządzania). Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Była to okazja do wysłuchania interesujących referatów dotyczących najnowszych wyników badań w zakresie innowacyjności prowadzonych na UMK w Toruniu, roli centrów transferu technologii w stymulowaniu przedsiębiorczości akademickiej oraz obiecujących kierunków badań w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej. Zorganizowano również bardzo ciekawy i inspirujący panel ekspercki dotyczący perspektywicznych kierunków i wyzwań badawczych w obszarze przedsiębiorczości.

Podczas seminarium miałem przyjemność wygłosić referat pt. „Strategic determinants of the support absorption process in the SME sector companies”. Bardzo dziękuję organizatorom za to wyróżnienie!

Sprawozdanie z seminarium można też obejrzeć na stronie UE w Katowicach.