Badanie eksperckie na temat etyki w badaniach naukowych


Aktualnie prowadzę badanie eksperckie pt. „Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu” skierowane do pracowników naukowych uczelni wyższych aktywnie prowadzących prace naukowo-badawcze w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Jego celem jest identyfikacja i ocena kluczowych wyzwań etycznych w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu**. Zostało ono ukierunkowane na empiryczną ilustrację prowadzonej w środowisku dyskusji nad problematyką uznawanych norm moralnych, uczciwości i godziwego postępowania w procesie projektowania i realizacji badań oraz upowszechniania ich wyników. Inspirację do podjęcia tego tematu stanowi również wzrost znaczenia zagadnień etycznych w projektach naukowo-badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Do tej pory w badaniu wzięło udział ponad 50 uczestników! Bardzo dziękuję za Państwa dotychczasowe zaangażowanie i zapraszam kolejnych ekspertów do wzięcia udziału w badaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i warunków tego badania znajdują się na stronie projektu badawczego: www.etyka.matejun.pl oraz bezpośrednio w kwestionariuszu badawczym w systemie Google Forms: https://forms.gle/vumLoWkkMfCRSff16

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym badaniu!