Wizyta studyjna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach


W dniach 10-12.03.2020 uczestniczyłem w wizycie studyjnej na UE w Katowicach połączonej z udziałem w Research Seminar Days pt. “Exploring New Frontiers in Economics, Finance and Management”.

W ramach wizyty miałem przyjemność poprowadzić 3 seminaria naukowe nakierowane na podzielenie się wiedzą i dyskusję nad doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem metody badań ankietowych, studium przypadku oraz zasadami i metodami doboru próby badawczej w naukach o zarządzaniu. Przede wszystkim dziękuję wszystkim uczestnikom za obecność na spotkaniach mimo zagrożenia epidemiologicznego związanego z CV, a także za bardzo interesują i krytyczną dyskusję nad poruszanymi problemami.

Z dużym zainteresowaniem uczestniczyłem również w seminarium prowadzonym przez prof. Cristinę Florio z University of Verona (oczywiście seminarium on-line) na temat zasad odpowiadania na recenzje w czasopismach międzynarodowych.

Na UE w Katowicach poznałem świetną ekipę ludzi z pasją badawczą, krytycznie, ale życzliwie nastawionych do dyskusji naukowej, ze świetnymi doświadczeniami i pomysłami naukowymi. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie i wspaniałą inspirację do dalszej pracy!