Sympozjum Nauk Społecznych, WZ UŁ


W dniach 27-30.11.2019 miałem zaszczyt uczestniczyć w Sympozjum Nauk Społecznych zorganizowanym przez Katedrę Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie to obejmowało 3 interesujące konferencje:

  • XI Konferencję Naukową z cyklu Nurt Metodologiczny w Naukach o Zarządzaniu pt. „Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu” (27.11.2019)

  • IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Zachowania Organizacyjne pt. „Zachowania organizacyjne w świetle współczesnych koncepcji zarządzania” (27-28.11.2019)

  • 1st InterScience – International Conference on Social Sciences pt. „Modern management – directions, challenges and changes”  (29-30.11.2019)

Atutem konferencji było bardzo wiele inspirujących wystąpień,  panel dyskusyjny na temat zmian w otoczeniu i ich wpływu na funkcjonowanie uczelni publicznych, prowadzony przez dr hab. Katarzynę Januszkiewicz, prof. SWPS , wykład prof. Philipa Zimbardo dotyczący heroizmu jako nowej wartości w zarządzaniu oraz sesja dyskusyjna na temat ludzkiego oblicza biznesu w erze cyfrowej, prowadzona przez dr hab. Tomasza Czaplę, prof. UŁ. Organizatorzy zapewnili znakomitą atmosferę do dyskusji naukowej, a także możliwość mniej formalnej integracji uczestników 🙂

W trakcie spotkania miałem możliwość zaprezentowania wstępnych wyników badań eksperckich prowadzonych w ramach projektu „Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu„, referatu pt. „Entrepreneurial opportunities: an ambiguous concept in management sciences”, jak również prowadzenia jednej z sesji plenarnych na konferencji InterScience.

Bardzo dziękuję za owocne i niezwykle inspirujące spotkanie!